Centrálny register zmlúv

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2011
DODATOK č. DOD/03 – 2011//056/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130269 zo dňa 11.02.2010
DOD/03 – 2011//056/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Mimovládne stredisko pre podporu projektov, n. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
31. Máj 2011
Dodatok č. DOD/03-2011/064/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130272 zo dňa 18.02.2010
DOD/03-2011/064/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Združenie pre rozvoj regiónov Slovenska – BRNČALKA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
31. Máj 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o NFP
DOD/03-2011/055/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie DUVIA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
31. Máj 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o NFP
DOD/03-2011/066/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie DUVIA Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
31. Máj 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o NFP
DOD/04-2011/095/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Občianske združenie "Dobrá cesta" Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5. Jún 2011
DOD/04 – 2010//036 - IZ- 5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130249 zo dňa 20.01.2010
DOD/04 – 2010//036 - IZ- 5.0/V
0,00 € Podpoľanie, občianske združenie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Jún 2011
DODATOK č. DOD/04-2011//165/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí NFP
04-2011//165/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Centrum vzdelávania pre matky na materskej dovolenke, o.z. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. Jún 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//073/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120230025 zo dňa 16.02.2010
DOD/02 – 2011//073/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Obec Tešedíkovo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. Jún 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011//251/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130332 zo dňa 9.9.2010
DOD/01-2011//251/2010-IZ.5.0/V
0,00 € Mesto Liptovský Mikuláš Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28. Jún 2011
Mesto Handlová, Námestie baníkov 7, 972 51 Handlová
DOD/01-2011/212/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Mesto Handlová Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
30. Jún 2011
Dodatok č. DOD/02– 2010//166/2010-IZ-5.0/V
DOD/02– 2010//166/2010-IZ-5.0/V
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie Jazmín Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. Jún 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//070/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS č. 27120230018 zo dňa 12.2.2010
DOD/02 – 2011//070/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Expletus, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. Júl 2011
Dodatok č. DOD/02 - 2011//038/2010-IZ-4.0/V
DOD/02 - 2011//038/2010-IZ-4.0/V
0,00 € Záujmové združenie MY MAMY Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo č. 018/2011-IZ-4.0/V
018/2011-IZ-4.0/V
Doplnená
149 644,21 € Tolerancia n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Júl 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011//200/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS č. 27120230018 zo dňa 12.2.201
DOD/01 – 2011//200/2010-IZ-4.0/V
0,00 € VIA REGIONIS, o.z. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Júl 2011
DODATOK č. DOD/03 – 2011//002/2010-IZ-4.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS č. 27120230018 zo dňa 12.2.201
DOD/03 – 2011//002/2010-IZ-4.0/V
0,00 € ECVV o.z. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. Júl 2011
DODATOK č. DOD/02 – 2011//223/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130326 zo dňa 25.8.2010
DOD/02-2011//223/2010-IZ.5.0/V
0,00 € Obec Radzovce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12. Júl 2011
DODATOK č. DOD/03– 2010/023-IZ-5.0/V
DOD/03– 2010/023-IZ-5.0/V
0,00 € PSI okresov Stropkov a Medzilaborce Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. Júl 2011
DODATOK č. DOD/01 – 2011//266/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130363 zo dňa 11.11.2010
DOD/01-2011//266/2010-IZ.5.0/V
0,00 € Obec Hrabušice Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
13. Júl 2011
DODATOK č. DOD/03 – 2011//207/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s kódom ITMS 27120130295 zo dňa 12.08.2010
DOD/03-2011//207/2010-IZ.5.0/V
0,00 € Mesto Hanušovce nad Topľou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR