Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2013
Dohoda č. 119/§56/2012, Dodatok č. 1
p56_119_2012_d1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Milan Brezáni ŠPECIÁL
5. September 2012
Zmluva o poskytnutí pomôcky
Zmluva o poskytnutí pomôcky/2012/PO
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov Marta Kakaščíková
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 451/OVS/2022
451/OVS/2022
927 724,06 € Goldrein Plus s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 452/OVS/2022
452/OVS/2022
791 322,07 € Goldrein Plus s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 453/OVS/2022
453/OVS/2022
767 874,26 € Goldrein Plus s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022
454/OVS/2022
923 516,95 € Goldrein Plus s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022
455/OVS/2022
852 031,32 € Goldrein Plus s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 456/OVS/2022
456/OVS/2022
1 010 044,25 € Goldrein Plus s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022
457/OVS/2022
1 123 506,46 € Goldrein Plus s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022
458/OVS/2022
1 067 747,59 € LUX FACILITY MANAGEMENT s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 18/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
18/OVOSOD/2023
49 663,28 € Nezisková organizácia PETO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 17/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
17/OVOSOD/2023
32 449,11 € Domov detí sv. Antona o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
"Dodatok č. 1 k zmluve č. 31/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a a § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o z
31/OVOSOD/2023
66 705,16 € "Spoločenstvo Svätej rodiny " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
"Dodatok č. 1 k zmluve č. 32/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
32/OVOSOD/2023
121 160,36 € Občianske združenie ,,Za dôstojný život“ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 23/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
23/OVOSOD/2023
38 740,90 € Rodinný detský domov n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 27/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
27/OVOSOD/2023
10 272,00 € Diecézna charita Žilina Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Marec 2023
"Dodatok č. 1 k Zmluve č. 35/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorenej v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o
Dodatok č. 1 k 35OVOSOD2023
99 404,12 € DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Marec 2023
Memorandum o spolupráci, uzatvorené podľa §51 Zákona č. 40/1964 Z.z, Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Memorandum o spolupráci
0,00 € Sociálna poisťovňa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. Marec 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckej služby
5190055551
0,00 € Komunálna Poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Marec 2023
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59
Dodatok č.1 k Dohode č. 23/02/059/1
8 095,89 € Juraj Švára-AGB Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava