Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2013
Dohoda č. 119/§56/2012, Dodatok č. 1
p56_119_2012_d1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Milan Brezáni ŠPECIÁL
5. September 2012
Zmluva o poskytnutí pomôcky
Zmluva o poskytnutí pomôcky/2012/PO
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov Marta Kakaščíková
16. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „
2024/KE/007
256 741,68 € Mesto Strážske Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „
2024/KE/008
125 611,20 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice - mesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29. Máj 2024
Rámcová dohoda na výrobu a dodanie pečiatok č. 203/OVS/2024
203/OVS/2024
20 017,68 € GRAPP CZ spol. s r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29. Máj 2024
o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevk
2024/BA/020
324 495,60 € Mesto Pezinok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Máj 2024
ZoD č. 143/104/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Dunajská Streda – pracovisko Šamorín. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/7070
143/104/2023
39 360,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Máj 2024
ZoD č. 144/123/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Martin. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/70855
144/123/2023
47 760,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Máj 2024
ZoD č. 145/130/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Revúca. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/70868
145/130/2023
62 640,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Máj 2024
ZoD č. 146/143/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Rožňava. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/70881
146/143/2023
30 960,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Máj 2024
ZoD č. 147/141/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Košice. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/70888
147/141/2023
47 160,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Máj 2024
ZoD č. 148/145/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Trebišov. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/70891
148/145/2023
38 280,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Máj 2024
ZoD č. 149/124/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Ružomberok. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/70932
149/124/2023
50 760,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Máj 2024
ZoD č. 150/139/2023 na vypracovanie projektovej dokumentácie, licenčná zmluva a vykonanie odborného autorského dohľadu v rámci Plánu obnovy pre Úrad PSVR Stropkov - pracovisko Medzilaborce. Č.spisu: UPS/US1/SEOINM/BEZ/2024/13987, Č.zázn.: 2024/
150/139/2023
38 400,00 € ADIZ atelier s.r.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
156/SSVaR/2024
3 388,80 € Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Röntgenova Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. Máj 2024
Zmluva o nájme č.173_SSVaR_2024
173/SSVaR/2024
0,00 € S.O.F., spol. s r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Máj 2024
o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevk
2024/BA/018
229 240,44 € Mesto Stupava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Máj 2024
o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevk
2024/BA/022
443 064,96 € Javorry n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. Máj 2024
o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevk
2024/BA/015
31 402,80 € Obec Igram Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. Máj 2024
o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“ aktivita „Poskytovanie príspevku na opatrovateľskú službu ako súčasť systémovej zmeny“ podaktivita 2 „Poskytovanie príspevk
2024/BA/021
631 101,12 € Opatríme Vás n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava