Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
4/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € WEXIM TRUCK s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
14/§51/2012
Doplnená
0,00 € Obvodný úrad Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
5/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Peter Betteš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
6/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € MUDr. Mária Spišáková Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
7/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Ing. Adriána Kecskemétiová "GasTel" Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
8/§51/2012/V
Doplnená
0,00 € BIO-HEM s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
9/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Centrum rozvoja regiónov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
10/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € RoKoS reality s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
11/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € LEO flowers s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
12/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Beáta Šimonová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
13/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Norbert Kankula Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
14/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
1/§51/2012/SL
Doplnená
0,00 € Volčková Libuša - KAVIAREŇ KOLOSEUM Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
15/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Katastrálny úrad v Košiciach Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
16/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Ing. Katarína Jakobejová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
11/§51/2012
Doplnená
0,00 € AUTOALEX, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
17/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Erika Kováčová E.K.TOP Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
18/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Jaroslav Breznen RADZIM Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € JASANIMA - Domov sociálnych služieb Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
20/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Základná škola, Zlatá 2, Rožňava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava