Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2012
Dodatok č.1 k dohode č.130/§51/2011 zo dňa 28.09.2011
p51_130_2011_d1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza FUTURESCHOOL s. r. o
11. Január 2012
Zmluva o zriadení vecného bremena
5/2010
0,00 € Ministerstvo vnútra SR- sekcia ekonomiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
11. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
01/§51/2012
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
11. Január 2012
DOHODA č.12/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
12/§51/2012/KE
0,00 € proHOSPITALITY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Január 2012
dodatok k úprave podmienok dohody
dodatok1_36_50j_2011.pdf
0,00 € Obec Švedlár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
11. Január 2012
DOHODA č. 14/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
14/§51/2012/KE
0,00 € CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU sv. Gorazda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Január 2012
DOHODA č. 15/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
15/§51/2012/KE
0,00 € Jozef Staňo - AVIA FLASH Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Január 2012
DOHODA č. 16/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchadzača o zamestnanie absolventa školy
16/§51/2012/KE
Doplnená
0,00 € ALMA Reality, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Január 2012
DOHODA č. 6/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
6/§51/2012/KE
0,00 € Miroslav Oros Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Január 2012
DOHODA č. 7/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
7/§51/2012/KE
0,00 € Alžbeta Elexová - REFLEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Január 2012
DOHODA č. 9/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
9/§51/2012/KE
0,00 € DORKA, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Január 2012
DOHODA č. 7/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
8/§51/2012/KE
0,00 € MUDr. Dana Čechová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Január 2012
DOHODA č. 10/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
10/§51/2012/KE
0,00 € DOMKO - Domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Január 2012
DOHODA č. 21/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
21/§51/2012/KE
0,00 € Ing. Daniela Bičkošová DANIELA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Január 2012
DOHODA č. 22/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
22/§51/2012/KE
0,00 € Obec Nižný Lánec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Január 2012
DOHODA č. 23/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
23/§51/2012/KE
0,00 € Vzdelávacie a poradenské centrum, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
11. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
2/§51/2012
0,00 € "Môj domov" ZSS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
3/§51/2012TO
0,00 € Obvodný úrad, Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
11. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
4/§51/2012TO
0,00 € ZŠ s MŠ Jacovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
12. Január 2012
Dohoda o absolventskej praxi
2/51/2012/PO
0,00 € Cirkevná materská škola sestry Jozafáty Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov