Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2012
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Zmluvy NFP 27110130008 zo dňa 20.05.2009
Dodatok č. 10
0,00 € MPSVR SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. Január 2012
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Zmluvy NFP 27130130064 zo dňa 20.05.2009
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Zmluvy NFP 27130130064 zo dňa 20.05.2009
0,00 € MPSVR SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
02/§51/2012
0,00 € D-LUMAX, s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
03/§51/2012
0,00 € DANOVIS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
04/§51/2012
0,00 € ROKOM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
05/§51/2012
0,00 € JAMP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
06/§51/2012
0,00 € Dobrý pastier - Kláštor pod Znievom, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
07/§51/2012
Doplnená
0,00 € EAST SK,spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
024/51/2012
0,00 € Peter Horváth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
08/§51/2012
Doplnená
0,00 € JAMOS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
12. Január 2012
Dodatok č. 03 k Dohode č. 02/§59/2011/ŠR/NS
007/2012
0,00 € Maják o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
025/51/2012
0,00 € Agropex, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
12. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 4/§52a/2012/NPV-2/KE
4/§52a/2012/NPV-2/KE
0,00 € ZŠ MŠ Rudník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12. Január 2012
Zmluva o pripojení
32012007
0,00 € Orange Slovensko ÚPSVaR Komárno
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
026/51/2012
0,00 € Attila Kelemen Izoterm Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
12. Január 2012
Dodatok č. 2 k dohode č. 53/§50j/2011 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
dodatok č. 2 k 53/50j/2011
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Ruský Hrabovec
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
027/51/2012
0,00 € Mgr. Anna Baffiová Abaffka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
028/51/2012
0,00 € Základná škola Veľká Čalomija Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
12. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
029/51/2012
0,00 € Milan Černík MEGA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
12. Január 2012
Dodatok č. 4 k Dohode č. 33/§49/2010 o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť uzatvorená podľa § 49
Dodatok č. 4
0,00 € Michal Potočný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava