Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Január 2012
Dodatok č.1
27/§50a/PS/2011/ŠR
0,00 € Valea reality s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
12. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
4/51/2012/PO
0,00 € Obec Jakubova Vôľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
3/51/2012/PO
0,00 € Krajský pozemkový úrad Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku pred povodňami
97/50j/2011/PO
0,00 € Obec Hermanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13. Január 2012
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.1 k dohode č. 39/§50a/NS/2011
0,00 € Sloboda zvierat - regionálne centrum Lučenec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
13. Január 2012
Dodatok č.3 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.3 k dohode č. 9/§50a/PS/2010
0,00 € Jaroslav Parobek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
13. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
09/§51/2012
Doplnená
0,00 € Spojená škola sv. Jána Bosca, Nová Dubnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
13. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej sluţby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 7 /§ 52a/ 2012/ NP V-2 / KE
0,00 € ZÁKLADNA ŠKOLA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice
13. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
č. 5/51/2012/PO
0,00 € AUTOMAPE spol.s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
1/51/2012/PO
0,00 € Krajský školský úrad v Prešove Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
8/51/2012/PO
0,00 € POLYGRAF PRINT spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
7/51/2012/PO
0,00 € MUDr. Vlasta Vargová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na dochádzku za prácou
29/53/2011/PO
0,00 € Jaroslav Vaľko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
13. Január 2012
o absolventskej praxi
1/§ 51/2012
0,00 € Filip Kremmer, Mgr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
13. Január 2012
o absolventskej praxi
5/§ 51/2012
0,00 € Lucia Buranová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
13. Január 2012
Dohoda č. 674-001/§51/20128ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
674-001/§51/2012/ŠR
0,00 € Základná škola Nové Zámky, Mostná ul. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
13. Január 2012
o absolventskej praxi
695/§ 51/2011
0,00 € Alena Čierna, Mgr Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
13. Január 2012
o absolventskej praxi
733/§ 51/2011
0,00 € Katarína Tóthová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
13. Január 2012
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
Dodatok č.1_44/§52/2011 NP V-2
0,00 € obec Žiar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
13. Január 2012
DOHODA č. 13/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
13/§51/2012/KE
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Košice