Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
030/51/2012
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
13. Január 2012
DOHODA č. 17/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
17/51/2012/KE
0,00 € Manett K s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Január 2012
DOHODA č. 24/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
24/§51/2012/KE
0,00 € Obec Čaňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Január 2012
DOHODA č. 463/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
IZ-370131
0,00 € U.S.Steel Košice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Január 2012
DOHODA č. 374/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
IZ-370151
0,00 € U.S.Steel Košice, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13. Január 2012
DOHODA č. 41/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
41/§51/2012/KE
0,00 € Zlatý dukát s.r.o. Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2012
Dodatok č. 2 k dohode č.30/§56/2011 o poskytnutí príspevku na zriadenie chráneného pracoviska
Dodatok č.2 k dohode č.30/§56/2011
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
16. Január 2012
Dohoda o skončení Dohody č. 48/§ 50a/PS/2011 zo dňa 19.07.2011 o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2044 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
48/§50a/PS/2011
0,00 € DK-TEXO, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
16. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov č. 3 / § 52a / 2012 / NP V-2 / KE
3/§52a/2012/NP V-2/KE
0,00 € ARCUS-špecializované zariadenie,zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
01/§51/2012/BB
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Slovenská štátna inšpekcia
16. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
02/§51/2012/BB
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor
16. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
03/§51§/2012/BB
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica TQM Slovakia s.r.o.
16. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
04/§51§/2011/BB
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica GASTEA s.r.o.
16. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
05/§51/2012/BB
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Riečka
16. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov
06/§51§/2012/BB
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Obec Kordíky
16. Január 2012
Dohoda o yabeypečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
1/§51/2012
0,00 € ZŠ s MŠ Kráľa Svätopluka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16. Január 2012
Dodatok č. 1 k dohode č. 26/§56/2011/17102011
26/§56/2011/17102011/BB
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Ľudmila Diková
16. Január 2012
Dohoda č. 7/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii UoZ
7/§51/2012 GA
Doplnená
0,00 € Posnet s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16. Január 2012
Dohoda č. 8/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy vedeného v evidencii UoZ
8/§51/2012 GA
Doplnená
0,00 € Personálny servis- EUROTRADE- SK s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16. Január 2012
Dohoda č. 9/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
9/§51/2012 GA
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta