Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Január 2012
DOHODA č. 30/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
30/§51/2012/KE
0,00 € RFB s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2012
Dohoda č. 2/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
2/§51/2012 GA
Doplnená
0,00 € Obec Diakovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16. Január 2012
DOHODA č. 31/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
31/§51/2012/KE
0,00 € Spoločnosť ľudí dobrej vôle Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2012
DOHODA č. 32/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
32/§51/2012/KE
0,00 € GEODESTAV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2012
DOHODA č. 33/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
33/§51/2012/KE
0,00 € OHLASDENT s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2012
DOHODA č. 34/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
34/§51/2012/KE
0,00 € Základná škola s materskou školou, Školská 3, Poproč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2012
DOHODA č. 35/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
35/§51/2012/KE
0,00 € Územná vojenská správa Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2012
Dohoda č. 21-001/§51/2012/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
21-001/§51/2012/ŠR
0,00 € Krajský lesný úrad v Nitre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
16. Január 2012
DOHODA č. 36/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
36/§51/2012/KE
0,00 € Obec Vyšný Klátov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2012
DOHODA č. 37/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
37/§51/2012/KE
0,00 € Združenie príbuzných a priateľov "Radosť" Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2012
DOHODA č. 38/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
38/§51/2012/KE
Doplnená
0,00 € Mesto Medzev Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2012
DOHODA č. 20/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
20/§51/2012/KE
Doplnená
0,00 € ENKIcreative s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
5/§51/2012
0,00 € Mesto Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
6/§51/2012 _TO
0,00 € MsKS Topoľčany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
16. Január 2012
Dohoda o spolupráci pri realizácii internej prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti číslo: 2 /2012
2 /2012
0,00 € Ing. Samuel Zeman - PragmaSys Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
16. Január 2012
Dohoda č. 3/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v eviodencii UoZ
3/§51/2012 GA
Doplnená
0,00 € Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16. Január 2012
Dohoda č. 4/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
4/§51/2012 GA
Doplnená
0,00 € Márton & Márton s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
16. Január 2012
Dohoda č. 5/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
5/§51/2012 GA
Doplnená
0,00 € Základná škola Veľké Úľany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
16. Január 2012
Dohoda č. 6/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
6/§51/2012 GA
Doplnená
0,00 € Mesto Galanta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
17. Január 2012
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k Dohode č.4/§50a/PS/2011 dodatok č. 1
0,00 € ZK-Team SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny