Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2012
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k Dohode č.53/§50a/PS/2011 dodatok č. 1
0,00 € ZK-Team SK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Január 2012
Dohoda o skončení Dohody č. 46/§ 50a/PS/2010 zo dňa 26.10.2010 o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
46/§50a/PS/2010
0,00 € JAKOMAT, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Január 2012
Dodatok č. 2 k Dohode č. 171/§51/2011 zo dňa 22.08.2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9) zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o služ
Dodatok č.2 k dohode č. 171/§51/2011
0,00 € Nezábudka, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
17. Január 2012
Dodatok č. 1 k Dohode č. 251/§51/2011 zo dňa 23.11.2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9) zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o služ
Dodatok č.1 k dohode č. 251/§51/2011
0,00 € Matúška Ján Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
17. Január 2012
Dodatok č.1 o zabezpečení podmienok vykonávnia abs. praxe
265/51/2011/PO
0,00 € Martin Šuhaj Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
15/51/2012/PO
0,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Fulianka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
20/51/2012/PO
0,00 € Ľudmila Dobránska Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Január 2012
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme na rok 2012
Kolektívna zmluva
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17. Január 2012
o absolventskej praxi
5/§ 51/2012
0,00 € Jakub Cibuľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
17. Január 2012
o absolventskej praxi
8/§ 51/2012
0,00 € Tomáš Mifkovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
17. Január 2012
o absolventskej praxi
o absolventskej praxi
0,00 € Zuzana Šteberlová, Mgr Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
17. Január 2012
o absolventskej praxi
10/§ 51/2012
0,00 € Barbora Mitková, MVDr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
17. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
162/50a/PS/2011/PO
0,00 € C.C.S., s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17. Január 2012
Podniková kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe na rok 2012
Kolektívna zmluva II
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17. Január 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
Dodatok 1/2012 k 161/§49/2011/ŠR
0,00 € Andrea Zacharová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17. Január 2012
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
Dodatok 1/2012 k 166/§49/2010/ŠR
0,00 € Alexandra Šefranková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17. Január 2012
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
2012/000963
0,00 € Emília Hýlová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17. Január 2012
Dodatok č.2 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 2 k Dohode č. 20/§50a/PS/2011
0,00 € JUDr. Marián Jurina, notár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
17. Január 2012
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
2012/000749
0,00 € Daniel Choma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
17. Január 2012
Dohoda o zaplatení dlhu v splátkach
2012/000781
0,00 € Mária Hrčková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok