Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2012
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k Dohode č. 7/§50a/PS/2010
0,00 € PIZZA+ s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Január 2012
Dodatok č.4 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 4 k Dohode č. 6/§50a/PS/2010
0,00 € PIZZA+ s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Január 2012
Dodatok č.3 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 3 k Dohode č. 4/§50a/PS/2010
0,00 € Ondrej Trčan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Január 2012
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k Dohode č. 62/§50a/PS/2011
0,00 € Ľuboš Martinský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Január 2012
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke
01/2008- Dodatok č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta Slovenská republika Daňové riaditeľstvo SR
17. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
22/§51/2012/SL
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
18. Január 2012
Dohoda č. 1/§51/2012
p51_1_2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Gymnázium I. Bellu
18. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
01/59/2012-ŠR/PO
0,00 € Mabaj Energy, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
21/51/2012/PO
0,00 € Anton Kmec - Fotoservis FaF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18. Január 2012
o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní
2/§56a/2012
0,00 € Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave
18. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
14/51/2012/PO
0,00 € TIMOTHY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
18. Január 2012
DOHODA č. 25/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
25/ô51/2012/KE
0,00 € Zoltán Perlík Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56
126/§56/2011
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Peter Bezuška
18. Január 2012
DOHODA č. 27/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
27/§51/2012/KE
0,00 € COOP Jednota Revúca, spotrebné družstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
1/§51/2012/RA
Doplnená
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
18. Január 2012
DOHODA č. 39/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
39/§51/2012/KE
0,00 € Obec Turnianska Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Január 2012
DOHODA č. 40/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
40/§51/2012/KE
0,00 € Obchodná akadémia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Január 2012
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa §56
3/§56/2010 dodatok č. 1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Róbert Rendek
18. Január 2012
Dodatok č. 2 k dohode o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa §56
87/§56/2011 dodatok č. 2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Mestský športový hokejový klub
18. Január 2012
DOHODA číslo 2/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
2/§51/2012/RA
Doplnená
0,00 € Alžbeta Hrivnáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca