Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2012
DOHODA číslo 3/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
3/§51/2012/RA
Doplnená
0,00 € Žiga Marian Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
18. Január 2012
Dodatok č.1 k dohode č.255/§52a/2011/KE o poskytnutí príspevku na AČ formou dobrovoľníckej služby
255/§52a/2011/KE
0,00 € Stredná odborná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18. Január 2012
D o h o d a o splátkach dlhu
1386/2012/OP
0,00 € Iveta Čechová, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18. Január 2012
Dohoda o splátkach dlhu
364/2012/OP
0,00 € Samuel Riška Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
18. Január 2012
dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
085/§52a/2011 NP V-2
0,00 € Správa školských zariadení, Spišská Nová Ves Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
18. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
15/§51/2012/ŠR
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Zvolen Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
19. Január 2012
Dohoda o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a ods. 11 zákona č. 5/2004 Z. z.
96 /§ 52a/2011/ NP V-2-2
0,00 € Repašová Terézia Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
19. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
19/51/2012/PO
0,00 € Ing. Darina Zbihlejová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
24/51/2012/PO
0,00 € Základná škola s materskou školou Sedlice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
28/51/2012/PO
0,00 € ComeIn.sk s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19. Január 2012
Dohoda č. 01/§56a/2012/18012012
01/§56a/2012/18012012/BB
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Jaroslav Letko
19. Január 2012
Dodatok č. 2 k dohode č.40/§50a/PS/2011
40/§50a/PS/2011d.2
0,00 € PK TIP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
19. Január 2012
Dodatok č. 1 k dohode c. 19/§50a/PS/2011
19/§50a/PS/2011d.1
0,00 € PK TIP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
19. Január 2012
DOHODA o absolventskej praxi
725/§ 51/2011/4
0,00 € Rudolf Kamenický, Mgr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Január 2012
DOHODA o absolventskej praxi
704/§ 51/2011/2a
0,00 € Matej Edmár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Január 2012
Dohoda č.2/§51/2012
p51_2_2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza DOBRÉ REALITY s.r.o.
19. Január 2012
Dohoda č.2/§59/2012
p51_3_2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza A. Antol ALEXANDER Servis
19. Január 2012
Dohoda č.4/§51/2012
p51_4_2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Eva Blašková
19. Január 2012
Dohoda č.5/§51/2012
p51_5_2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Viliam Mikuš
19. Január 2012
Dohoda č.6/§51/2012
p51_6_2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Informačné centrum mladých