Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2012
Dodatok č. 3 k dohode č.33/§50a/PS/2010d
33/§50a/PS/2010d.3
0,00 € Nemocnica Poprad, a.s. Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Poprad
19. Január 2012
Dohoda č.7/§51/2012
p51_7_2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza MC LIENKA
19. Január 2012
Dohoda č.8/§51/2012
p51_8_2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza ViP s.r.o.
19. Január 2012
Dohoda č.9/§51/2012
p51_9_2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza KOOPERATÍVA poisť.
19. Január 2012
DODATOK č. 1k dohode č. 320/§ 52a/2011/NP V-2
320/§ 52a/2011/NP V-2
0,00 € Domov sv. Anny n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Január 2012
Dohoda o splátkach pohľadávky ÚPSVaR Kežmarok
DOS/01/20152
0,00 € Alena Ludvigová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
19. Január 2012
DODATOK č. 1k dohode č. 333/§ 52a/2011/NP V-2
DODATOK č. 1k dohode č. 333/§ 52a/2011/NP V-2
0,00 € Domov sv. Anny n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Január 2012
Dodatok č. 6 k dohode č. 15/§50a/PS/2010
Dodatok č. 6 k dohode č. 15/§50a/PS/2010
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín BRP TOP, s.r.o. Dubnica nad Váhom
19. Január 2012
Dohoda o absolventske j praxi
2/§51/2012/KK
0,00 € Jozef Ištocy - OVOMIX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
19. Január 2012
Dodatok č.3 k dohode č. 7/§50a/NS/2010
Dodatok č.3 k dohode č. 7/§50a/NS/2010
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Slovenská agentúra sociálnych služieb, n.o. Dubnica nad Váhom
19. Január 2012
Dodatok č.2 k dohode č. 1/§50a/PS/2010
Dodatok č.2 k dohode č. 1/§50a/PS/2010
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Tlačiareň J+K, s.r.o. Nemšová
19. Január 2012
DOHODA č. 42/51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
42/51/2012/KE
0,00 € Štátne divadlo Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Január 2012
D O H O D A číslo 31/§53/2011/ŠR/KE o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
31/§53/2011/ŠR/KE
0,00 € Slavomír Valkovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Január 2012
DOHODA číslo 32/§53/2011/ŠR/KE o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa §53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
32/§53/2011/ŠR/KE
0,00 € Vargová Mária Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Január 2012
DODATOK č. 1k dohode č. 285/§ 52a/2011/NP V-2
DODATOK č. 1 k dohode č. 285/§ 52a/2011/NP V-2
0,00 € MČ KE – STARÉ MESTO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Január 2012
DODATOK č. 1 k dohode č. 267/§ 52a/2011/NP V-2
DODATOK č. 1k dohode č. 267/§ 52a/2011/NP V-2
0,00 € JANÍK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Január 2012
DOHODA číslo 33/§53/2011/ŠR/KE o poskytnutí finančného príspevku na dochádzku za prácou podľa § 53 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
33/§53/2011/ŠR/KE
0,00 € Jurčiová Silvia Mgr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
19. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
29/51/2012/PO
0,00 € Pavol Šidelský - AKCENT PRINT Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
30/51/2012/PO
0,00 € Park kultúry a oddychu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
19. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
27/51/2012/PO
0,00 € ZDRUŽENIE ŠPORTOV VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov