Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
26/51/2012/PO
0,00 € VG - Food s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Január 2012
Dodatok č.4 k dohode č.0008/§52a/2011/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
Dodatok č.4 k dohode č.0008/§52a/2011/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Trenčín
20. Január 2012
DOHODA č. 26/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
26/§51/2012/KE
0,00 € Automobilové opravovne MV SR, prevádzka Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Január 2012
DOHODA č. 28/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
28/§51/2012/KE
0,00 € Helena Rostášová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Január 2012
DOHODA č. 29/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
29/§51/2012/KE
0,00 € Obec Drienovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
513/§49/2011/ŠR
0,00 € Mgr. Monika Ruffini, Dr. Phil. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
501/§49/2011/ŠR
0,00 € Ing. Anna Feketeová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
502/§49/2011/ŠR
0,00 € RSDr. Jozef Vaczula Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
503/§49/2011/ŠR
0,00 € Ľudovít Dobrota Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
504/§49/2011/ŠR
0,00 € Ing. Miroslava Kalčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
505/§49/2011/ŠR
0,00 € Miroslav Košš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
508/§49/2011/ŠR
0,00 € Ing. Tibor Lelkes Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
509/§49/2011/ŠR
0,00 € PaedDr. Blanka Kissová Úradpráce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
Dohoda č.33/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.33/§51/2012
0,00 € Slovenská obchodná a priemyselná komora Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
20. Január 2012
DODATOK č. 1k dohode č. 320/§ 52a/2011/NP V-2
DODATOK č. 1k dohode č. 320/§ 52a/2011/NP V-2
0,00 € Domov sv. Anny n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
20. Január 2012
Dohoda č.33.1/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.33.1/§51/2012
0,00 € Michaela Pištíková Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
20. Január 2012
Dohoda č.33/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.34/§51/2012
0,00 € Slovenská stavebná inšpekcia Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
20. Január 2012
Dohoda č.33/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.36/§51/2012
0,00 € Relaxos s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
510/§49/2011/ŠR
0,00 € Ing. Ján Ivankovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Január 2012
D o h o d a o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť
512/§49/2011/ŠR
0,00 € Adriána Peťková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava