Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
21/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Základná škola, Zlatá 2, Rožňava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
22/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Rožňava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
23/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Obvodný úrad Rožňava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
24/§51/2012/RV
Doplnená
0,00 € Obec Gemerská Poloma Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
10/§51/2012
Doplnená
0,00 € Obchodná akadémia Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
17/§51/2012
Doplnená
0,00 € Prometeus - SL, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
13/§51/2012
0,00 € KOMEKO, s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
2. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
20/§51/2012
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa - osobný úrad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
4. Január 2012
Dohoda o zabezpecení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzacov o zamestnanie
1/51/2012
0,00 € Anton Bis - STOLVEX Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpecení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzacov o zamestnanie
2/51/2012
0,00 € Olga Putovná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpecení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzacov o zamestnanie
3/51/2012
0,00 € TSS SERVICE, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
4/51/2012
0,00 € Peter Jahoda Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
5/51/2012
0,00 € Welcome, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
6/51/2012
0,00 € Spojená škola, Letná ulica, Poprad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
7/51/2012
0,00 € Polivka, Hörman & Partners s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
9/51/2012
0,00 € Krajský úrad životného prostredia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
11/51/2012
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
28/51/2012
0,00 € Roman Brejcák R.B. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
29/51/2012
0,00 € GRANT SLOVAKIA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
30/51/2012
0,00 € ProPodlahy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad