Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
17/51/2012/PO
0,00 € Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej panny Márie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Január 2012
Dohoda č.34.1/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.34.1/§51/2012
0,00 € Ing. Lukáš Holeša Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
20. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
34/51/2012/PO
0,00 € Peter Pločica - POHODKAfé Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Január 2012
Dohoda o abs. praxi
33/51/2012/PO
0,00 € Zuzana Uličná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
20. Január 2012
Dohoda č.35/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.35/§51/2012
0,00 € Peter Meschar Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
20. Január 2012
Dohoda č.35.1/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.35.1/§51/2012
0,00 € Nikola Danajová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
20. Január 2012
Dohoda č.36.1/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.36.1/§51/2012
0,00 € Ing. Monika Remencová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dodatok č.1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k dohode č. 3/§50a/PS/2010
0,00 € LUCY-Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
23. Január 2012
Dodatok č.4 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 4 k dohode č. 13/§50a/PS/2010
0,00 € Eva Zupková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
23. Január 2012
Dodatok č.4 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 4 k dohode č. 29/§50a/PS/2010
0,00 € MIMEL, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
23. Január 2012
Dodatok č.4 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 4 k dohode č.7/§50a/PS/2010
0,00 € Saveta, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
23. Január 2012
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k dohode č. 9/§50a/PS/2011
0,00 € Hedviga Saskia Kačániová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
23. Január 2012
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami podľa § 50a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dodatok č. 1 k dohode č. 4/§50a/PS/2010
0,00 € Henrich Payer Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
23. Január 2012
Dodatok č. 1 k Dohode č. 25/§52a/2011/NP V-2 zo dňa 28.11.2011 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorš
Dodatok č. 1 k dohode č. 25/§52a/2011/NP V-2
0,00 € TILIA,nezisková organizácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
23. Január 2012
Dohoda č.37/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.37/§51/2012
0,00 € Bc. Tomáš Čečko - WNET TECHNOLOGY Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č.38/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.38/§51/2012
0,00 € Juraj Štefuň - GEORG Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
11 /§51/2012
0,00 € Roman Blaho, JUDr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Január 2012
Dohoda č.39/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.39/§51/2012
0,00 € GEORGGRAFIA, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
7 /§51/2012
0,00 € Krajský úrad životného prostredia v Bratislave Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Január 2012
Dohoda č.42/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.42/§51/2012
0,00 € Základná škola Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina