Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2012
Dohoda č.43/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.43/§51/2012
0,00 € Centrum voľného času Rajecké Teplice Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č.44/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.44/§51/2012
0,00 € CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 1/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.1/§51/2012
0,00 € JUDr. Ing. Pavol Malík Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č.37.1/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.37.1/§51/2012
0,00 € Tomáš Plevko Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 3/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.3/§51/2012
0,00 € PROSLIM, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 5/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.5/§51/2012
0,00 € Náruč - Pomoc deťom v kríze Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
8 /§51/2012
0,00 € Ing. Ján Kubek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
9 /§51/2012
0,00 € Marek Čóka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
10 /§51/2012
0,00 € VetPoint, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
15 /§51/2012
0,00 € Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Kamil Líška súdny exekútor Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
12 /§51/2012
0,00 € ARX HOLDING, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Január 2012
Dohoda č.38.1/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.38.1/§51/2012
0,00 € Ivana Novosadová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
13 /§51/2012
0,00 € Krajský úrad životného prostredia v Bratislave Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Január 2012
Dohoda č.39.1/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.39.1/§51/2012
0,00 € Bc. Petra Janurová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
14 /§51/2012
0,00 € AU – PAIR CENTRUM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Január 2012
o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
2/ § 56/ 2012/ ŠR
0,00 € Green Art, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Január 2012
Dohoda č.42.1/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.42.1/§51/2012
0,00 € Jozef Hrabovský Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
dodatok č. 1 k dohode č. 003/§566/2010/ŠR
Dodatok č. 1 k dohode č.003/§56/2010/ŠR
0,00 € JUDr. Peter Peružek Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
23. Január 2012
Dohoda č. 6/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.6/§51/2012
0,00 € Mária Maceková - ZUBNÁ TECHNIKA Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 8/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.8/§51/2012
0,00 € "FESTA - BEST" spoločnosť s ručením obmedzeným Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina