Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2012
Dohoda č.43.1/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.43.1/§51/2012
0,00 € Soňa Igondová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č.44.1/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.44.1/§51/2012
0,00 € Michal Záborský Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 9/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.9/§51/2012
0,00 € Psychiatrická liečebňa Sučany Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 11/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.11/§51/2012
0,00 € Vulkanus, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 12/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.12/§51/2012
0,00 € Obecný podnik, s.r.o. Belá Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 13/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.13/§51/2012
0,00 € Vladimír Hrtánek Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 14/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.14/§51/2012
0,00 € Mesto Bytča Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 18/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.18/§51/2012
0,00 € Obec maršová - Rašov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 19/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.19/§51/2012
0,00 € Bábkové divadlo Žilina Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 22/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.22/§51/2012
0,00 € Centrum voľného času Bytča Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 24/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.24/§51/2012
0,00 € GENEZIS trade, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 26/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.26/§51/2012
0,00 € Zdenko Rapčan - ZDENO Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
DOHODA č. 50/51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
50/51/2012/KE
0,00 € Obvodný úrad Košice - okolie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23. Január 2012
Dohoda č. 20/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.20/§51/2012
0,00 € ZŠ s MŠ Konská Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 28/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.28/§51/2012
0,00 € Biznis inn, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 29/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.29/§51/2012
0,00 € Kúpele Nimnica, a.s. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Dohoda č. 41/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č.41/§51/2012
0,00 € Karol Šugár - ŠK-STAV Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
23. Január 2012
Kolektívna zmluva v štátnej službe na rok 2012
Rok 2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
23. Január 2012
Kolektívna zmluva pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2012
2012 VS
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
23. Január 2012
Zmluva o dodávke elektriny
42012011
0,00 € MAGNA E.A. ÚPSVaR Komárno