Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
63/§51/2012
0,00 € ID - KARTA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
67/§51/2012
0,00 € Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
3. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
3/§51/2012/SL
Doplnená
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
57/§51/2012
0,00 € Kancelária účtovných služieb, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
12/51/2012
0,00 € INSIA IPB, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dodatok č.5 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 30.5.2008
003/2012
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
4. Január 2012
Dodatok č.4
10§56/2009/NPII-2
0,00 € PROVITA SK s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
14/51/2012
0,00 € Obec Nemešany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
20/51/2012
0,00 € Obec Dúbrava Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
54-50a-PS-2011-dodatok 4
0,00 € Ing. Miroslav Hartmann Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
25/51/2012
0,00 € Centrum voľného času Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dodatok č. 1 k Dohode o pristúpení zo dňa 11.04.2011 k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
HS 01/2012
0,00 € Le cheque dejeuner s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
40/51/2012
0,00 € Technické služby mesta Levoča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
21/51/2012
0,00 € Ing. Jozef Kováč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
001/51/2012
0,00 € Špeciálna základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
24/51/2012
0,00 € UNIKOV, s.r.o., Levoča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
17/51/2012
0,00 € Obec Uloža Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o prevzatí záväzkov § 50a - príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
004/2012
0,00 € esca, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
22/51/2012
0,00 € Jozef Szabó Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
13/51/2012
0,00 € Obec Torysky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad