Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
41/51/2012
0,00 € Obec Spišský Hrhov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
15/51/2012
0,00 € Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých Levoča Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
23/51/2012
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
16/51/2012
0,00 € Základná škola Spišský Štvrtok Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie
6-50-PS-2011
Doplnená
0,00 € Mgr. Soňa Grošaftová Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
18/51/2012
0,00 € Ing. Dana Palza, Dantour - Levoča, cestovná agentúra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/51/2012
0,00 € Darina Kešeľáková Kozmetický salón - PLUS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
4. Január 2012
dodatok 1/§50a/2012 k dohode č. 009//§50a/PS/2011 zo dňa 30.03.2011
dodatok 1/§50a/2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Peter Ondrek - TAVASTIA
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
002/51/2012
0,00 € Krajský úrad pre cestnú dopravu Banská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda č. 1/§51/2012 o absolventskej praxi
1/§51/2012/PE
0,00 € Spojená škola s org.zložkami, SOŠ, SPŠ, OA, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
5. Január 2012
Dohoda č. 2/§51/2012 o absolventskej praxi
2/§51/2012/PE
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
5. Január 2012
Dodatok č.1 k dohode č. 18/§50a-PS/2011 o poskytnutí príspevku na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami
Dodatok č.1 k 18/§50a-PS/2011
0,00 € Pavol Vyšovský - HALA MARIANNA, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
014/51/2012
0,00 € Š-TEAM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
023/51/2012
0,00 € Materská škola, Poľná 2, Veľký Krtíš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
003/51/2012
0,00 € Obec Kosihy nad Ipľom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Zmluva o poskytnutí pomôcky podľa § 51 a § 853 Občianskeho zákonníka
C/5/2011
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Celestín Černák
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
016/51/2012
0,00 € Obec Vinica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
004/51/2012
0,00 € Obec Horné Plachtince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
D O H O D A o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti podľa § 50j zákona o SZ
2/§50j-NS/2012/NP50j
0,00 € Obec Vyšná Myšľa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
012/51/2012
0,00 € Domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš