Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
021/51/2012
0,00 € Obec Obeckov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
00751/2012
0,00 € Vinica, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
006/51/2012
0,00 € Branislav Semeník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
009/51/2012
0,00 € Obec Slovenské Ďarmoty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
020/51/2012
0,00 € INFOPC, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme
22012003
0,00 € Mesto Kolárovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
017/51/2012
0,00 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
011/51/2012
0,00 € Peter Lichvár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
013/51/2012
0,00 € Katastrálny úrad Banská Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 2011/ÚPSVaR
Dodatok č. 1
0,00 € Termokomplex, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
015/51/2012
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
018/51/2012
0,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku vo Veľkom Krtíši Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
010/51/2012
0,00 € ELPO plus, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
022/51/2012
0,00 € SD29, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
019/51/2012
0,00 € Nataša Suchá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
5. Január 2012
Dohoda o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania
1/§49a/2012
0,00 € Ľubovnianska nemocnica, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
5. Január 2012
Dohoda o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím do zamestnania
2/§49a/2012
0,00 € PIENINY RESORT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
5. Január 2012
Dohoda o spolupráci pri realizácii vzdelávania "Program vzdelávania, školení a poradenstva pre vybrané skupiny záujemcov o podnikanie" č. 1/OIPaSS/2012
006/2012
0,00 € Regionálne poradenské a informačné centrum Nitra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ
21/§51/2012
Doplnená
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
5. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku
01/§50j/2012/NP
0,00 € Obec Železná Breznica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen