Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2012
Dohoda o poskytnutí príspevku
02/§50j/2012/NP
0,00 € Obec Podkriváň Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
01/§51/2012/ŠR
0,00 € Spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
5. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
02/§51/2012/ŠR
0,00 € Obec Hontianske Nemce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
9. Január 2012
Dohoda o spolupráci pri realizácii internej prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti číslo: 1/2012
1 / 2012
0,00 € Ing. Samuel Zeman - PragmaSys Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
9. Január 2012
D O H O D A č. 1/§50j-NS/2012/NP50j o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplne
1/§50j-NS/2012/NP50j
0,00 € Obec Budimír Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9. Január 2012
DOHODA č. 2/§51/2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/2004
2/§51/2012/KE
Doplnená
0,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9. Január 2012
DOHODA č. 1/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/2004
1/§51/2012/KE
0,00 € DEFACTO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
9. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
03/§51/2012/ŠR
0,00 € Obec Sebechleby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
10. Január 2012
DOHODA č.3/§ 51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školyuzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/2004
3/§51/2012/KE
0,00 € Andrej Tatranský - EUROPROFI Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Január 2012
DOHODA č. 4/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy
4/§51/2012/KE
0,00 € NATALEN s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
10. Január 2012
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
1/§51/2012/KK
0,00 € Jaroslav Šleboda - JADRO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
10. Január 2012
o absolventskej praxi
727/§ 51/2011/23
0,00 € Elena Radičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
Dodatok č. 1 k Dohode č 209/§51/2011 zo dňa 26.09.2011 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii UoZ uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9) zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dodatok č.1 k dohode č. 209/§51/2011
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
poistenie motorových vozidiel
0513043693
0,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, akciová spoločnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
10. Január 2012
o absolventskej praxi
2/§ 51/2012
0,00 € Silvia Vargová, JUDr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
o absolventskej praxi
3/§ 51/2012
0,00 € Juraj Valent, Mgr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
o absolventskej praxi
4/§ 51/2012
0,00 € Paulína Zelená Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
o absolventskej praxi
733/§ 51/2011
0,00 € Pavla Hrdá Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
o absolventskej praxi
1/§ 51/201/1
0,00 € Nina Vyslúžilová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10. Január 2012
o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
155/§ 52a/2011/NP V-2
0,00 € Iveta Havranová, Mgr. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny