Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z401400FHL1
338 689 471,18 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z401401FHB5
Z401401FHB5
102 720 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BQN9
Z312081BQN9
63 227 072,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
26. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081BNZ1
Z312081BNZ1
Doplnená
52 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29. Október 2012
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013002801
Zmluva o poskytnutí NFP Z2711013002801
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
8. November 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013002901
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
23. Máj 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z2711013003101
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
11. November 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku č. 290/OKMPESF/2014
290/OKMPESF/2014
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5. November 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312020A017
Z312020A017
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. November 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312020A051
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
12. November 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312030A057
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
13. November 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312030A020
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
7. December 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z312031A064
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Január 2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031A127
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Január 2016
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312021A139
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
27. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031B659
Z312031B659
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. Január 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031D233
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
13. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031J413
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
13. Júl 2017
Zmluva o poskytnutí NFP
Z312031J368
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
4. September 2018
Zmluva o poskytnutí NFP Z312031R081
Z312031R081
Doplnená
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny