Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2013
Dohoda č. 119/§56/2012, Dodatok č. 1
p56_119_2012_d1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Milan Brezáni ŠPECIÁL
5. September 2012
Zmluva o poskytnutí pomôcky
Zmluva o poskytnutí pomôcky/2012/PO
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov Marta Kakaščíková
12. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z401401FHB5
Z401401FHB5
102 720 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. Apríl 2024
" Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.04.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v znení jej D
D o d a t o k č. 4 k Nájomnej zmluve č. nájomcu 150/SSV/2022
8 517,60 € NeoTec Martin s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10. Apríl 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340050 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340050 č. podnájomcu 170/SSVaR/2024
762,20 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku č. Z401400FGL4
Z401400FGL4
45 207 460,94 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
9. Apríl 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 6/2024/DOS
6/2024/DOS
3 216,15 € Bc. Ivana Vrabelová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
108/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Poprad Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
119/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Sečovce Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
122/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Slovenské Nové Mesto Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
117/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
79/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Dunajská Streda Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
115/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Dobšiná Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
76/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Štúrovo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
88/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Trenčín Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
101/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Bytča Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
102/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Istebné Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
72/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Komárno Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
107/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
111/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Snina Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava