Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Február 2024
Zmluva č. 50/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle §89d zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dop
50/OVOSOD/2024
138 926,37 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Február 2024
Zmluva č. 51/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89d zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
51/OVOSOD/2024
11 699,40 € Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
2/2024
19 990,11 € Familiam o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na úhradu nákladov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
zmluva č. 3/2024
7 982,00 € Návrat, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
19. Február 2024
Zmluva o poskytnutí NFP
Z401405DWJ2
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Február 2024
"Zmluva č. 3/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
3/OVOSOD/2024
297 000,00 € Nádej - Reménység, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
"Zmluva č. 6/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
6/OVOSOD/2024
297 000,00 € TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 17/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektor
17/OVOSOD/2024
565 000,00 € Nezisková organizácia PETO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 7/OVOSOD/2024 o finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
7/OVOSOD/2024
297 000,00 € Centrum pre deti a rodiny Adam Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 19/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
19/OVOSOD/2024
440 700,00 € Domov - Dúha Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 52/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny
52/OVOSOD/2024
214 111,88 € Návrat Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Február 2024
Zmluva č. 20/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle §89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorýc
20/OVOSOD/2024
497 200,00 € Dobrý pastier n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 21/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
21/OVOSOD/2024
248 600,00 € Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 5/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení n
5/OVOSOD/2024
964 200,00 € Komunita - Ľudovítov n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 22/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektor
22/OVOSOD/2024
406 800,00 € Rodinný detský domov n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 23/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektor
23/OVOSOD/2024
226 000,00 € "Pre nový domov" o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 8/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení n
8/OVOSOD/2024
0,00 € PROVITAL, občianske združenie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 24/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
24/OVOSOD/2024
226 000,00 € Diecézna charita Nitra Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 9/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení n
9/OVOSOD/2024
237 600,00 € Návrat-RDZO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 10/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
10/OVOSOD/2024
495 000,00 € COR centrum n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava