Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 101/SSV/2022 zo dňa 28.03.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zá
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 101/SSV/2022
320,51 € RVRENT s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. December 2023
"DODATOK č. 3 k Nájomnej zmluve č. 0607/2022/CE zo dňa 11.10.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpis
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 0607/2022/CE zo dňa 11.10.2022, č. nájomcu 238/SSV/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. December 2023
Dodatok č. 2k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 24.06.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších p
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 24.06.2022 č. zml.191/SSV/2022
0,00 € TERRAFONS, s. r. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaných služieb č. 5/SSV/2022 zo dňa 25.01.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Dodatok č.4 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaných služieb č. 5/SSV/2022 zo dňa 25.01.2022
0,00 € AOC Vranov s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. December 2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č.- 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € DS Development s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 01/OBDP/2023
01/OBDP/2023
64 983,00 € BEGA, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 23/2023/DOS
23/2023/DOS
357,74 € Iveta Diczházyová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
21. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
Z401405DVU1
19 650 592,80 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. December 2023
" Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 76/SSV/2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskor
Dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 76/SSV/2022
3 628,80 € EKOSTEEL Prešov, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. December 2023
"Dodatok č. 3 k Zmluve č. 01/3-Z, č. nájomcu 244/SSV/2022 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.09.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/196
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/3-Z, č. nájomcu 244/SSV/2022 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.09.2022
0,00 € Peter Benkovič - BENT Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. December 2023
"Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 6/SSV/2022 zo dňa 24.03.2022 zo dňa 10.06.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 6/SSV/2022
660,00 € Matej Lorman Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. December 2023
Dodatok č. 2 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KCE: 006/22 zo dňa 17.03.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky záko
Dodatok č. 2 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KCE: 006/22 zo dňa 17.03.2022
0,00 € Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií Slovenskej republike Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve k nájomnej zmluve č. 406/SSV/2021 zo dňa 17.01.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa §663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v znení neskorších
Dodatok č. 2 k Zmluve k náojmnej zmluve č. 406/SSV/2021
0,00 € Welcome, spol. s r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2a-3/2022, č. nájomcu 173/SSV/2022 zo dňa 24.06.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2a-3/2022, č. nájomcu 173/SSV/2022 zo dňa 24.06.2022
0,00 € Mesto Veľký Krtíš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. December 2023
DODATOK č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. nájomcu 102/SSV/2022 zo dňa 17.03.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.10.2023 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a pod
DODATOK č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. nájomcu 102/SSV/2022
0,00 € STAVART, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. December 2023
Dohoda o urovnaní č. 251/OVS/2023
Dohoda o urovnaní č.251/OVS/2023
72,06 € Mesto Michalovce Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. December 2023
Dohoda o urovnaní č. 261/OVS/2023
Dohoda o urovnaní č.261/OVS/2023
83,39 € Služby mesta Michalovce, s. r. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. December 2023
Zmluva o partnerstve
268/ONPSVR/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 259/SE/2023
259/SE/2023
109 165,49 € ReSocia, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 22/2023/DOS
22/2023/DOS
1 200,00 € Ladislav Dunka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa