Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
"Dodatok č. 3 k zmluve č. 29/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
29/OVOSOD/2023
3 600,00 € "Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
"Dodatok č. 3 k zmluve č. 34/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
34/OVOSOD/2023
800,00 € Dieťa v ohrození, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 23/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
23/OVOSOD/2023
1 700,00 € Rodinný detský domov n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 27/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
27/OVOSOD/2023
400,00 € Diecézna charita Žilina Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 17/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
17/OVOSOD/2023
1 300,00 € Domov detí sv. Antona o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 36/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 4 k zmluve č. 36/OVOSOD/2023
300,00 € Detský smiech n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 46/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 3 k zmluve č. 46/OVOSOD/2023
2 000,00 € DORKA, n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 25/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
Dodatok č. 4 k zmluve č. 25/OVOSOD/2023
400,00 € Komunita Kráľovnej pokoja  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 16/SSV/2023
0,00 € C&P group, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10. Október 2023
Kúpna zmluva 158_OVS_2023
158/OVS/2022
43 590,74 € TODOS s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme a podnájme nebytového priestoru
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytového priestoru č. 153/SSV/2022
0,00 € TRIADA Humenné s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
9. Október 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021ASL3-211-17 zo dňa 06.07.2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021ASL3-211-17 zo dňa 06.07.2022
745 045,57 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku na vytvorené nové pracovné miesta
239/OIPI/2023
2 887 625,00 € ANDRITZ Slovakia s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD podľa §60 ods.2 zákona č.5/2004
Dodatok č.1 k Dohode č. 23/02/060/18
4 492,94 € Zariadenie sociálnych služieb Rohožník n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
"Dodatok č. 1 k zmluve č. 14/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
14/OVOSOD/2023
81 000,00 € Gréckokatolícka charita Prešov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 38/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b, § 89c, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Dodatok č. 3 k zmluve č. 38/OVOSOD/2023
100,00 € Náruč – Pomoc deťom v kríze Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 40/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 3 k zmluve č. 40/OVOSOD/2023
2 500,00 € Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 41/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 3 k zmluve č. 41/OVOSOD/2023
3 200,00 € Detské centurm "PRE TEBA", n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
"Dodatok č. 3 k zmluve č. 42/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
Dodatok č. 3 k zmluve č. 42/OVOSOD/2023
1 000,00 € Detský domov sv. Klementa Hofbauera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 44/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
Dodatok č. 3 k zmluve č. 44/OVOSOD/2023
2 800,00 € ZEM DETÍ - KOŠICE n.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava