Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 18/2023/DOS
18/2023/DOS
472,17 € Zdenka Hopková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
7. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 23/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
23/OVOSOD/2023
7 171,49 € Rodinný detský domov n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7. November 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 41/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 4 k zmluve č. 41/OVOSOD/2023
11 913,00 € Detské centurm "PRE TEBA", n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7. November 2023
"Dodatok č. 4 k zmluve č. 42/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
Dodatok č. 4 k zmluve č. 42/OVOSOD/2023
4 494,18 € Detský domov sv. Klementa Hofbauera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. November 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 16/2023/DOS
16/2023/DOS
2 074,24 € Filip Horanský Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
3. November 2023
"Dodatok č. 4 k zmluve č. 34/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
34/OVOSOD/2023
2 523,66 € Dieťa v ohrození, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. November 2023
"Dodatok č. 4 k zmluve č. 32/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
32/OVOSOD/2023
10 839,47 € Občianske združenie ,,Za dôstojný život“ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. November 2023
Dodatok č. 5 k zmluve č. 35/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
Dodatok č. 5 k zmluve č. 35/OVOSOD/2023
14 472,73 € DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. November 2023
Dodatok č. 5 k zmluve č. 36/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 5 k zmluve č. 36/OVOSOD/2023
1 475,41 € Detský smiech n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
2. November 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 15/2023/DOS
15/2023/DOS
1 762,01 € Jozef Michna ml. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
31. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 38/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b, § 89c, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Dodatok č. 4 k zmluve č. 38/OVOSOD/2023
1 812,07 € Náruč – Pomoc deťom v kríze Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
31. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 40/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 4 k zmluve č. 40/OVOSOD/2023
7 913,20 € Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
31. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 44/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
Dodatok č. 4 k zmluve č. 44/OVOSOD/2023
10 630,98 € ZEM DETÍ - KOŠICE n.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaných služieb č. 5/SSV/2022 zo dňa 25.01.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
"Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaných služieb č. 5/SSV/2022 zo dňa 25.01.2022 "
0,00 € AOC Vranov s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 101/SSV/2022 zo dňa 28.03.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zá
Dodatok č. 1
0,00 € RVRENT s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 207/SSV/2022 zo dňa 29.07.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zák
" Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 207/SSV/2022 zo dňa 29.07.2022 "
0,00 € Bytové hospodárstvo, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 300/2022 zo dňa 17.08.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonn
"Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 300/2022 zo dňa 17.08.2022 "
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.prenajímateľa 1558/2017/06/MK, č. nájomcu 102/133/2018 zo dňa 10.05.2018 uzatvorenej podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľ
"Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1558/2017/06/MK"
0,00 € Mesto Zvolen Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/3-Z, č. nájomcu 244/SSV/2022 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.09.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/196
" Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/3-Z, č. nájomcu 244/SSV/2022 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.09.2022 "
0,00 € Peter Benkovič - BENT Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 76/SSV/2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskor
"Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 76/SSV/2022 "
0,00 € EKOSTEEL Prešov, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava