Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva č. 27/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektor
27/OVOSOD/2024
678 000,00 € Diecézna charita Žilina Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 28/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ni
28/OVOSOD/2024
904 000,00 € Orchidea, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
"Zmluva č. 29/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektor
29/OVOSOD/2024
904 000,00 € "Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí Domov detí " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 53/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v v centre pre deti a rodiny
53/OVOSOD/2024
104 622,65 € Centrum Slniečko, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Február 2024
Zmluva č. 54/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny
54/OVOSOD/2024
65 625,25 € BUDÚCNOSŤ, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Február 2024
Zmluva č. 55/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny
55/OVOSOD/2024
50 852,66 € Orchidea, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Február 2024
Zmluva č. 56/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny
56/OVOSOD/2024
155 354,30 € Náruč – Pomoc deťom v kríze Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Február 2024
Zmluva č. 57/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny
57/OVOSOD/2024
55 235,16 € Centrum sociálnych služieb KA    Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Február 2024
Zmluva č. 58/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny
58/OVOSOD/2024
43 851,02 € Spokojnosť – centrum sociálnych služieb, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Február 2024
Zmluva č. 59/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny
59/OVOSOD/2024
256 726,80 € Centrum pre deti a rodiny DRaK o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Február 2024
Zmluva č. 60/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny
60/OVOSOD/2024
74 606,36 € Trojlístok, n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Február 2024
Zmluva č. 61/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie ambulantných a terénnych opatrení v centre pre deti a rodiny
61/OVOSOD/2024
86 223,90 € Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15. Február 2024
Zmluva č. 30/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
30/OVOSOD/2024
452 000,00 € Signál ohrozenia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 31/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a a § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
31/OVOSOD/2024
904 000,00 € Spoločenstvo Svätej rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 33/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
33/OVOSOD/2024
226 000,00 € Centrum pre deti a rodiny, Dom svätej Alžbety, krízové stredisko, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 34/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
34/OVOSOD/2024
452 000,00 € Dieťa v ohrození, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 37/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
Zmluva č. 37/OVOSOD/2024
858 800,00 € Dom sv. Jozefa - Centrum pre detia rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 38/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b, § 89c, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Zmluva č. 38/OVOSOD/2024
575 848,00 € Náruč – Pomoc deťom v kríze Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 40/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
Zmluva č. 40/OVOSOD/2024
1 469 000,00 € Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 41/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
Zmluva č. 41/OVOSOD/2024
745 800,00 € Detské centurm "PRE TEBA", n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava