Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. September 2023
Dodatok č. 3 k zmluva č. 25/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
Dodatok č. 3 k zmluve č. 25/OVOSOD/2023
22 150,51 € Komunita Kráľovnej pokoja  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 27/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
27/OVOSOD/2023
71 730,00 € Diecézna charita Žilina Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 8/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89 bzákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmen
8/OVOSOD/2023
75 000,00 € PROVITAL, občianske združenie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 3/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmen
3/OVOSOD/2023
45 000,00 € Centrum pre deti a rodiny Adam Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. September 2023
"Dodatok č. 1 k zmluve č. 9/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmen
9/OVOSOD/2023
36 000,00 € Návrat-RDZO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. September 2023
Dodatok č. 3 k zmluva č. 35/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
Dodatok č. 3 k zmluve č. 35/OVOSOD/2023
35 042,00 € DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. September 2023
"Dodatok č. 2 k zmluve č. 42/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
Dodatok č. 2 k zmluve č. 42/OVOSOD/2023
119 550,00 € Detský domov sv. Klementa Hofbauera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. September 2023
"Dodatok č. 1 k zmluve č.13/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zm
Dodatok č. 1 k zmluve č. 13/OVOSOD/2023
45 000,00 € MANUS o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. September 2023
"Dodatok č. 1 k zmluve č.15/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zm
Dodatok č. 1 k zmluve č.15/OVOSOD/2023
135 000,00 € ReSocia, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 19/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zm
19/OVOSOD/2023
145 851,00 € Súkromné liečebno-výchovné sanatórium Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluva č. 24/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 1 k zmluve č. 24/OVOSOD/2023
23 910,00 € Diecézna charita Nitra Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. September 2023
"Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zm
Dodatok č. 1 k zmluve č.5/OVOSOD/2023
45 000,00 € NELEGÁL Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 18/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
18/OVOSOD/2023
59 775,00 € Nezisková organizácia PETO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 20/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zm
20/OVOSOD/2023
46 624,50 € Domov - Dúha Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. September 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 21/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle §89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dop
21/OVOSOD/2023
3 685,55 € Dobrý pastier n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 22/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
22/OVOSOD/2023
26 301,00 € Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 28/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmen
28/OVOSOD/2023
95 640,00 € Orchidea, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. September 2023
"Dodatok č. 3 k zmluve č. 31/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a a § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o z
31/OVOSOD/2023
12 640,00 € "Spoločenstvo Svätej rodiny " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluva č. 26/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b, § 89c zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Dodatok č. 1 k zmluve č. 26/OVOSOD/2023
66 948,00 € Centrum Slniečko, n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. September 2023
"Dodatok č. 1 k zmluve č. 6/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zm
Dodatok č. 1 k zmluve č. 6/OVOSOD/2023
132 492,00 € Komunita - Ľudovítov n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava