Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva č. 33/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
33/OVOSOD/2024
226 000,00 € Centrum pre deti a rodiny, Dom svätej Alžbety, krízové stredisko, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 34/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
34/OVOSOD/2024
452 000,00 € Dieťa v ohrození, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 37/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
Zmluva č. 37/OVOSOD/2024
858 800,00 € Dom sv. Jozefa - Centrum pre detia rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 38/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b, § 89c, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Zmluva č. 38/OVOSOD/2024
575 848,00 € Náruč – Pomoc deťom v kríze Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 40/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
Zmluva č. 40/OVOSOD/2024
1 469 000,00 € Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 41/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
Zmluva č. 41/OVOSOD/2024
745 800,00 € Detské centurm "PRE TEBA", n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 43/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
Zmluva č. 43/OVOSOD/2024
904 000,00 € Centrum pre deti a rodiny DRaK o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 44/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení n
Zmluva č. 44/OVOSOD/2024
1 649 800,00 € ZEM DETÍ - KOŠICE n.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 46/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
Zmluva č. 46/OVOSOD/2024
678 000,00 € DORKA, n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Február 2024
Zmluva č. 48/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
Zmluva č. 48/OVOSOD/2024
452 000,00 € ALŽBETKA, n. o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. Február 2024
Zmluva o skupinovom úrazovom poistení osôb č. 201/OPHNaŠSD/2023. Skupinová poistná zmluva č. 080001551, uzatvorená podľa §788 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v znení neskorších predpisov(ďalej len "Občiasnký zákonník") a zákona č. 343/20
Zmluva o skupinovom úrazovom poistení osôb č. 201/OPHNaŠSD/2023
84 000,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 1/2024/DOS
1/2024/DOS
511,00 € Vincent Mirga Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
8. Február 2024
Zmluva o poskytnutí NFP
Z401405DXD5
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
151/OPHNŠSD/2024
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
149/OPHNŠSD/2024
0,00 € Oberbank AG Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
148/OPHNŠSD/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
152/OPHNŠSD/2024
0,00 € Tatra banka, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
153 /OPHNŠSD/2024
0,00 € Československá obchodná banka a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
144/OPHNŠSD/2024
0,00 € 365.bank, a. s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
145/OPHNŠSD/2024
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava