Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
113/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Vranov nad Topľou Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
91/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Valaská Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
114/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
124/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
84/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Prievidza Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
77/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Levice Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
99/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
78/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Trnava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
86/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Myjava Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
4. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
74/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Žitavce Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
129/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
131/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum Slniečko, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
130/ONPSVR/2024
0,00 € Spišská Katolícka charita Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
136/ONPSVR/2024
0,00 € Rodinný detský domov n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
137/ONPSVR/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Compass, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
132/ONPSVR/2024
0,00 € DORKA, n .o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
135/ONPSVR/2024
0,00 € NÁVRAT-RDZO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
128/ONPSVR/2024
0,00 € Detský smiech n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
134/ONPSVR/2024
0,00 € DOMINIKA,n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
127/ONPSVR/2024
0,00 € Občianske združenie „Za dôstojný život“ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava