Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 186/2012
0,00 € Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 188/2012
0,00 € Základná škola, Mládežnícka 3 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 190/2012
0,00 € Cirkevná základná škola sv. Egídia v Bardejove Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 191/2012
0,00 € Základná škola s materskou školou Karola Rapoša Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 193/2012
0,00 € Súkromná základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 195/2012
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 196/2012
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 197/2012
0,00 € Spojená škola, organizačná zložka Gymnázium Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 198/2012
0,00 € Stredná odborná škola v Snine Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 200/2012
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 203/2012
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Apríl 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 204/2012
0,00 € Stredná zdravotnícka škola – Egészségügyi Középiskola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Apríl 2012
Dodatok č. 11 k Zmluve o nájme č. 76/2007
UPJŠ - 213/2012
0,00 € Davital, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Máj 2012
Zmluva o vykonaní exekúcie č. 775/2012
UPJŠ - 207/2012
0,00 € JUDr. Ing. Karol Mihal, súdny exekútor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Máj 2012
Zmluva o partnerstve
UPJŠ - 225/2012
Doplnená
0,00 € SEMBID, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. Máj 2012
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 234/2012
0,00 € PhDr. Viera Glosíková, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Máj 2012
Dodatok č. 1/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 45/2007
UPJŠ - 214/2012
0,00 € Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Máj 2012
Dodatok č. 2/2012 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 45/2007
UPJŠ - 215/2012
0,00 € Dalkia Východné Slovensko, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 185/2012
0,00 € Súkromné gymnázium Human Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 187/2012
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach