Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 189/2012
0,00 € Gymnázium Leonarda Stöckela Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 192/2012
0,00 € Súkromné gymnázium Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 199/2012
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 201/2012
0,00 € Základná škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Máj 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 202/2012
0,00 € Súkromná základná škola Human Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Máj 2012
Zmluva o vykonaní exekúcie č. 777/12
UPJŠ - 240/2012
0,00 € JUDr. Ing. Karol Mihal, súdny exekútor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Máj 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 181/2012
0,00 € Mgr. Renáta Gregová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Máj 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme č. 137/2007 zo dňa 21.9.2007
UPJŠ - 263/2012
0,00 € Rabaka reklamné panely s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2012
Zmluva o spolupráci č. 0290/2012/CE
UPJŠ - 236/2012
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Máj 2012
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 267/2012
0,00 € PhDr. Zuzana Vargová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. Jún 2012
Príkazná zmluva
UPJŠ - 216/2012
0,00 € Milan Berešík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Jún 2012
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 277/2012
0,00 € Vladimír Zoričák Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. Jún 2012
Zmluva o kartách euroShell Card
UPJŠ - 280/2012
Doplnená
0,00 € SHELL Slovakia, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. Jún 2012
Zmluva o výkone exekúcie
UPJŠ - 258/2012
0,00 € Exekútorský úrad Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Jún 2012
Zmluva o nájme
UPJŠ - 292/2012
0,00 € Petra Lacková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Júl 2012
Dodatok č. 30 k Dohode o zriadení výučbových základní uzavretej dňa 30.03.2004 v znení Dodatkov č. 1-29
UPJŠ - 331/2012
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Júl 2012
Príkazná zmluva
UPJŠ - 261/2012
0,00 € Michal Zachar Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Júl 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 347/2012
0,00 € Doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD. - vedúci autorského kolektívu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Júl 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 204/2008 zo dňa 28.8.2008
UPJŠ - 348/2012
0,00 € TJ Slávia Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
31. Júl 2012
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 27/08/2010 zo dňa 06.10.2010
UPJŠ - 357/2012
0,00 € ARTAX s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach