Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve pripojení uzavretej dňa 27.6.2005 v znení Dodatkov č. 1–5
UPJŠ - 397/2012
0,00 € GTS Slovakia, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
1. Október 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby č. 152/2010
UPJŠ - 405/2012
0,00 € Železničné zdravotníctvo Košice, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Október 2012
Dodatok č. 24 k Dohode o zriadení výučbových základní
UPJŠ - 489/2012
0,00 € Nemocnica Košice – Šaca, a.s. 1. súkromná nemocnica Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Október 2012
Dodatok č. 2 k zmluve Z/TEKO/2008/673/5001
UPJŠ - 461/2012
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
9. Október 2012
Zmluva o dodávke a odbere tepla
UPJŠ - 462/2012
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Október 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 481/2012
0,00 € Prof. PhDr. Jozef Liba, CSc., Mgr. Alena Buková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
10. Október 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 479/2012
0,00 € Doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2012
Dohoda o spolupráci
UPJŠ - 517/2012
0,00 € EuroFin Consulting, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Október 2012
Zakladateľská zmluva o založení záujmového združenia právnických osôb
UPJŠ - 492/2012
0,00 € Mesto Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
25. Október 2012
Zmluva o výpožičke
UPJŠ - 478/2012
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Október 2012
Zmluva o nájme
UPJŠ - 515/2012
0,00 € Občianske združenie Futbalový klub JUNIOR Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Október 2012
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 2010/05 a č. UPJŠ 406/2010 v znení Dodatku č. 1
UPJŠ - 463/2012
0,00 € Projekt Eurocampus Slovenská republika, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
6. November 2012
Zmluva č. 30-000059110PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou
UPJŠ - 524/2012
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. November 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o pripojení uzavretej dňa 27.06.2005 v znení Dodatkov č. 1-6
UPJŠ - 535/2012
0,00 € GTS Slovakia, s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
13. November 2012
Zmluva o bibliografickej registrácii
UPJŠ - 567/2012
0,00 € RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. November 2012
Contract: [EPA]
UPJŠ - 549/2012
0,00 € ETS Global BV Sp. z o.o., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. November 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 523/2012
0,00 € Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. November 2012
Zmluva o spolupráci
UPJŠ - 620/2012
0,00 € ASANT a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
3. December 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 548/2012
0,00 € Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. December 2012
Licenčná zmluva
UPJŠ - 551/2012
0,00 € JUDr. Martin Vernarský, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach