Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 684/2012
0,00 € Petra Mačalová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 685/2012
0,00 € Prokop Teper Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 686/2012
0,00 € Kristína Candráková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20. December 2012
Zmluva o úhrade cestovných náhrad
UPJŠ - 687/2012
0,00 € Zuzana Valovičová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
21. December 2012
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 67/2010
UPJŠ - 697/2012
0,00 € C-PRESS s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. Január 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
UPJŠ - 637/2012
0,00 € Detská fakultná nemocnica Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Január 2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme č. 20/2007 zo dňa 25.01.2007
UPJŠ - 636/2012
0,00 € ISPA, spol. s r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Január 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 652/2012
0,00 € JUDr. Jozef Čorba, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. Január 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 692/2012
0,00 € PhDr. Beata Gajdošová, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Január 2013
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 28/2013
0,00 € JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Január 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 03/2013
0,00 € Doc. PhDr. Drahomíra Ondrová, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
5. Február 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 45/2013
0,00 € Mgr. Alena Buková, PhD. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Február 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve č. Z/TEKO/2008/673/5001
UPJŠ - 29/2013
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
11. Február 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve č. Z/TEKO/2007/1465/5001
UPJŠ - 30/2013
0,00 € Tepláreň Košice, a. s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
26. Február 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 64/2009 z 27.2.2009 v znení Dodatkov č. 1 - 3
UPJŠ - 79/2013
0,00 € Michal Takáč Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Marec 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 68/2013
0,00 € PhDr. Jana Knežová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Marec 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 86/2013
0,00 € Doc. Ing. Anna Čepelová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
4. Marec 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 98/2013
0,00 € Doc. MUDr. Miroslav Gajdoš, CSc. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. Marec 2013
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 119/2013
0,00 € JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Marec 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 127/2013
0,00 € Prof. Ing. Mária Mareková, CSc. a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach