Centrálny register zmlúv

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 471/2013
0,00 € doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
15. Október 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 473/2013
0,00 € prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
17. Október 2013
Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke a odbere tepla č. 43001064
UPJŠ - 500/2013
0,00 € Tepláreň Košice, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
18. Október 2013
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 512/2013
0,00 € doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22. Október 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 513/2013
0,00 € doc. PhDr. Pavol Tholt, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Október 2013
Zmluva o bibliografickej registrácii, kategorizácii a spracovaní publikačnej činnosti
UPJŠ - 519/2013
0,00 € JUDr. Petr Bohuslav, Ph.D. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23. Október 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo a poskytnutí užívacích práv č. Z - 036/2008, ev.č. UPJŠ 237/2008
UPJŠ - 492/2013
0,00 € IURA EDITION spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
24. Október 2013
Zmluva o poskytovaní servisných služieb
UPJŠ - 524/2013
Doplnená
0,00 € LIFTEX, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. Október 2013
Zmluva o nájme
UPJŠ - 495/2013
0,00 € ČaSS, spol. s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
29. Október 2013
Zmluva o nájme nebytových priestorov pre umiestnenie informačného média
UPJŠ - 487/2013
0,00 € TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
30. Október 2013
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 2010/05 a č. UPJŠ 406/2010 v znení Dodatku č. 1
UPJŠ - 482/2013
0,00 € Projekt Eurokampus Slovenská republika, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. November 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 520/2013
0,00 € RNDr. Michal Legiň a kol. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. November 2013
Zmluva č. 2000000760/2013/EP o elektronickom prístupe k obchodným údajom prostredníctvom internetu a informačného systému web - portál uzatvorená podľa platných právnych predpisov
UPJŠ - 551/2013
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. November 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 553/2013
0,00 € prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. November 2013
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 564/2013
0,00 € Bc. Lenka Blichová Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
7. November 2013
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
UPJŠ - 565/2013
0,00 € Bc. Andrea Hanáková Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
8. November 2013
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3154289
UPJŠ - 543/2013
0,00 € Mestská krytá plaváreň Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14. November 2013
Zmluva o realizácii praktickej časti špecializačného štúdia
UPJŠ - 493/2013
0,00 € ORL HUMENNÉ, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
27. November 2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí služieb a prenájme KONT. 1100 L. č. 201/2009/SZ
UPJŠ - 578/2013
0,00 € KOSIT a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28. November 2013
Licenčná zmluva
UPJŠ - 598/2013
0,00 € JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach