Centrálny register zmlúv

Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Február 2011
Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.8.2010
TvU-2011-Re-09
0,00 € Katolícka jednota Slovenska, OC Trnava Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
3. Marec 2011
Memorandum vo veci spolupráce v oblasti práva hospodárskej súťaže
TvU-2011-PF-01
0,00 € Protimonopolný úrad SR Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
8. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní rezervnej kapacity pre distribúciu elektriny z napäťovej úrovne VN/NN
TvU-2011-Re-13
0,00 € ZSE Distribúcia, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. Marec 2011
Memorandum porozumenia
TvU -2011-FZSP -01
0,00 € Dom zdravia Báčsky Petrovec Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
21. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve na zabezpečenie riadiacich a administratívnych činností pri realizácii projektu EÚ
TvU-2011-Re-15
0,00 € EDEA PARTNERS, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
25. Marec 2011
Dodatok č.1/2011-ROO k zmluve na poskytovanie služby č.1/2008-ROO
TvU-2011-Re-18
0,00 € OPRaS-TZ,s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
25. Marec 2011
Dodatok č.2/2011-ROO k zmluve na poskytovanie služby č.2/2008-ROO
TvU-2011-Re-19
0,00 € František Oboril- servis hasiacich zariadení Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
30. Marec 2011
Dodatok č.2/2011-ROO k zmluve na poskytovanie pracovnej zdravotnej služby č.1/2009-ROO
TvU-2011-Re-20
0,00 € PYROBOSS, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. Apríl 2011
Dodatok č.3 k Zmluve číslo 77/TT-2008
TvU-2011-PF- 02
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave so sídlom v Trnave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. Apríl 2011
Dodatok č.3 k Zmluve číslo 147/TT-2008
TvU -2011-FZSP-05
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave so sídlom v Trnave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13. Apríl 2011
Smlouva
TvU -2011-FZSP-06
0,00 € Ústřední vojenská nemocnice Praha Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
28. Apríl 2011
DODATOK ČÍSLO 1/2011KU KÚPNEJ ZMLUVE ZO DŇA 7.7.2010
TvU-2011-Re-24
0,00 € Juriga spol.s r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
29. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci
TvU -2011-FZSP-07
0,00 € Union zdravotná poisťovňa, a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
18. Máj 2011
Kúpna zmluva
TvU-2011-CIS-02
0,00 € EMtest - SK s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. Jún 2011
Dodatok č.12 k Dohode o zriadení špecializovaných výučbových zariadení
TvU -2011-FZSP-09
0,00 € Fakultná nemocnica Trnava Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
1. Jún 2011
Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby ,,Rekonštrukcia obvodového plášťa a fasády budovy Trnavskej univerzity - II.etapa" č. zmluvy 01/2011
TvU-2011-Re-30
0,00 € Ing. Jozef Ušák Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
27. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TvU-2011-Re-34
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave Štátny pedagogický ústav
1. Júl 2011
Zmluva č. 2011/600/12 o poskytovaní technickej služby
TvU-2011-Re-35
0,00 € AGRIS TT, s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
13. Júl 2011
Dohoda o uznaní záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o zabezpečení vzdelávania
TvU-2011-Re-36
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave Štátny pedagogický ústav
14. Júl 2011
Zmluva o ubytovaní študentov
TvU-2011-Re-37
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave