Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Júl 2020
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-19-0579
051/2020/TnUAD
Doplnená
143 210,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-21-0057
031/2022/TnUAD
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-CN-21-0022
056/2022/TnUAD
12 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-21-0030
060/2022/TnUAD
4 700,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. August 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-21-0016
110/2022/TnUAD
129 464,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0036
178/2023/TnUAD
136 421,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0070
185/2023/TnUAD
245 779,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0062
186/2023/TnUAD
200 978,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Jún 2012
Dohoda o vedeckej, odbornej a pedagogickej spolupráci
089/2012/TnUAD
0,00 € Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2019
Zmluva o poskytnutí služby
232/2019/TnUAD
18 000,00 € ALEF Distribution SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. August 2020
Poistná zmluva Cestovné poistenie a asistenčné služby
052/2020/TnUAD
29,07 € ALLIANZ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Júl 2012
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
090/2012/TnUAD
984,04 € Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Február 2012
Poistná zmluva č. 9979368075
018/2012/TnUAD
2 278,60 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. September 2011
Zmena poistnej zmluvy č. 511047653 podľa návrhu 9979362494
75/2011/TnUAD
144,82 € Allianz – slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Júl 2012
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
094/2012/TnUAD
288,83 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. August 2012
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
103/2012/TnUAD
121,84 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. August 2012
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
109/2012/TnUAD
409,87 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. November 2012
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
143/2012/TnUAD
489,50 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2012
Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01
155/2012/TnUAD
472,48 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Február 2014
Súhrnný návrh poistnej zmluvy
014/2014/TnUAD
100,00 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne