Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2019
198/2019/TnUAD
8 395,64 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2020
082/2020/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 3/2020
083/2020/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2021
137/2021/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2022
213/2022
8 451,35 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. September 2013
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2013
122/2013/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. September 2013
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2013, (umiestnenie uzla FPT Púchov)
123/2013/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2014
103/2014/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2014
104/2014/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Január 2019
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
004/2019/TnUAD
100,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
144/2022/TnUAD
938,52 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. September 2011
dodatok č. 4 k zmluve o zaisťovaní služieb v oblasti závodného stravovania
81/2011/TnUAD
0,00 € Základná škola, Ul. L. Novomeského 11 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. September 2011
dodatok č. 5 k zmluve o zaisťovaní služieb v oblasti závodného stravovania
82/2011/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná škola, Ul. L. Novomeského 11 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Júl 2012
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Základnej školy a o výške služieb spojených s výpožičkou
091/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. September 2017
Zmluva o zaisťovaní služieb v oblasti závodného stravovania
085/2017/TnUAD
Doplnená
0,00 € Základná škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Jún 2020
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
036/2020/TnUAD
0,00 € Základná škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
163/2021/TnUAD
0,00 € Základná škola Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Február 2016
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2016
012/2016/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Február 2017
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2017
005/2017/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Január 2018
Kolektívna zmluva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na rok 2018
007/2018/TnUAD
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne