Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2017
065/2017/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Október 2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2018
140/2018/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Október 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2019
198/2019/TnUAD
8 395,64 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2020
082/2020/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 3/2020
083/2020/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. August 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2021
137/2021/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2022
213/2022
8 451,35 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2023
068/2023/TnUAD
3 457,13 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 2/2023
214/2023/TnUAD
8 336,29 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. September 2013
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2013
122/2013/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. September 2013
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č. 1/2013, (umiestnenie uzla FPT Púchov)
123/2013/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2014
103/2014/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2014
104/2014/TnUAD
0,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2024
Memorandum o vzájomnej spolupráci
085/2024/TnUAD
0,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Január 2019
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby
004/2019/TnUAD
100,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Október 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
144/2022/TnUAD
938,52 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Máj 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
117/2023/TnUAD
4 266,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
153/2023/TnUAD
4 266,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
306/2023/TnUAD
6 825,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
116/2024/TnUAD
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne