Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
105/2011/TnUAD
127,20 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra domácej ošetrovateľskej služby - Červená, s.r.o. v Ilave
11. Január 2012
Dodatok č. 13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
106/2011/TnUAD
7 793,83 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom
30. Január 2012
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.1.2011
017/TnUAD/2012
40,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Štátny pedagogický ústav
1. Február 2012
Zmluva 01/OTPaÚZ/2012 o nájme nebytových priestorov a prevádzkovaní predajných nápojových automatov
019/2012/TnUAD
Doplnená
644,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Pavol Baláž
27. Február 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 05/0TPaÚZ/2012
021/2012/TnUAD
Doplnená
120,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Lukáš Zelieska - ABIS
27. Február 2012
Zmluva o zaistení kurzov čínskeho jazyka
022/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Marta Škvarková
27. Február 2012
Dohoda zmluvných strán o Podpore predaja pri dodávkach nealkoholických nápojov
023/2012/TnUAD
660,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
28. Február 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 07/OTPaÚZ/2011
027/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Lukáš Zelieska - ABIS
5. Marec 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách uzatvorená v súlade so zmluvou o spolupráci medzi TnUAD a ŠKU TnUAD
028/2012/TnUAD
15,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne IRO, s.r.o
5. Marec 2012
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
029/2012/TnUAD
30,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc.
6. Marec 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.04/OTPaÚZ/2012
032/2012/TnUAD
Doplnená
156,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne JP- Club, s.r.o.
6. Marec 2012
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov 2012“
033/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky
14. Marec 2012
Zmluva o nájme reklamnej plochy podľa § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
035/2012/TnUAD
100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne KAMEA Design, s.r.o.
16. Marec 2012
Dodatok č.14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a Dodatku č.11 zo dňa 16.2.2011
038/2012/TnUAD
1 277,26 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom
19. Marec 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.5.2011
039/2012/TnUAD
2 128,77 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
21. Marec 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 21.9.2011
040/2012/TnUAD
1 648,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová
21. Marec 2012
Dodatok č.12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
041/2012/TnUAD
343,35 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
2. Apríl 2012
Dodatok č. 9 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.1.2007
044/2012/TnUAD
2 760,53 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Refugium, nezisková organizácia Trenčín (Hospic)
2. Apríl 2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 3.4.2006 a dodatku č. 8 zo dňa 15.3.2010
046/2012/TnUAD
1 493,57 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica Bánovce, s.r.o.
2. Apríl 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.6.2011
047/2012/TnUAD
8 103,06 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.