Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2012
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.04/OTPaÚZ/2012
032/2012/TnUAD
Doplnená
156,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne JP- Club, s.r.o.
6. Marec 2012
Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky „Deň narcisov 2012“
033/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky
14. Marec 2012
Zmluva o nájme reklamnej plochy podľa § 663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
035/2012/TnUAD
100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne KAMEA Design, s.r.o.
16. Marec 2012
Dodatok č.14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005 a Dodatku č.11 zo dňa 16.2.2011
038/2012/TnUAD
1 277,26 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom
19. Marec 2012
Dodatok č.2 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.5.2011
039/2012/TnUAD
2 128,77 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
21. Marec 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 21.9.2011
040/2012/TnUAD
1 648,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Centrum liečebnej rehabilitácie, s.r.o. Nemšová
21. Marec 2012
Dodatok č.12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
041/2012/TnUAD
343,35 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
2. Apríl 2012
Dodatok č. 9 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 1.1.2007
044/2012/TnUAD
2 760,53 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Refugium, nezisková organizácia Trenčín (Hospic)
2. Apríl 2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 3.4.2006 a dodatku č. 8 zo dňa 15.3.2010
046/2012/TnUAD
1 493,57 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica Bánovce, s.r.o.
2. Apríl 2012
Dodatok č.1 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 23.6.2011
047/2012/TnUAD
8 103,06 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
2. Apríl 2012
Dodatok č.14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
048/2012/TnUAD
1 545,08 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
2. Apríl 2012
Dodatok č.11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
049/2012/TnUAD
3 929,64 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
2. Apríl 2012
Rámcová zmluva o spolupráci
051/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Matador Holding, a.s.
4. Apríl 2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
054/2012/TnUAD
3 800,89 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
4. Apríl 2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
055/2012/TnUAD
1 534,78 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
11. Apríl 2012
Dodatok č.5 k Zmluve o praktickej výučbe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zo dňa 7.9.2010
058/2012/TnUAD
48 161,85 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakultná nemocnica Trenčín
13. Apríl 2012
Dodatok č.13 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
059/2012/TnUAD
274,68 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Partizánske
18. Apríl 2012
Dodatok č.6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 19.5.2008
061/2012/TnUAD
3 893,59 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne MEDICYT, s.r.o.
18. Apríl 2012
Dodatok č.14 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
062/2012/TnUAD
755,37 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Nemocnica s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach
23. Apríl 2012
Darovacia zmluva
063/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Základná škola