Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2022
Zmluva o spolupráci
184/2022/TnUAD
0,00 € WOOs, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Jún 2017
Dohoda o spolupráci
060/2017/TnUAD
0,00 € WILI HOLDING, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí služieb „Grafická príprava a tlač zborníkov, metodík a sylabov“
105/2014/TnUAD
3 477,24 € WEBPRINT,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Jún 2015
Kúpna zmluva
067/2015/TnUAD
47 982,00 € Waters Gesellschaft m.b.H. organizační složka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2015
Zmluva o poskytnutí služby
013/2015/TnUAD
0,00 € Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2014
Zmluva o dielo
041/2014/TnUAD
0,00 € Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského s.r.o.(V.A.J.A.K. s.r.o.) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Júl 2014
Zmluva o dielo
098/2014/TnUAD
3 500,00 € Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského s.r.o. (V.A.J.A.K. s.r.o.) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. August 2017
Rámcová zmluva o spolupráci a provádení smluvního výskumu č. VUT: 30153/2017/00
082/2017/TnUAD
0,00 € Vysoké učení technické v Brne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2021
Zmluva o partnerstve
167/2021/TnUAD
0,00 € Vysoká škola DTI, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Marec 2017
Dohoda o spolupráci
016/2017/TnUAD
0,00 € Výskumný ústav textilnej chémie – CHEMITEX, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
051/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav chemických vlákien,a.s., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Marec 2015
Darovacia zmluva
037/2015/TnUAD
1 500,00 € Výskumný ústav chemických vlákien, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Október 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Číslo zmluvy 022/2019/1.1.3/OPVaI/DP
210/2019/TnUAD
Doplnená
452 939,18 € Výskumná agentúra Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Jún 2014
Kúpna zmluva číslo: 46/14/OR
082/2014/TnUAD
34 193,00 € VÚEZ, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Jún 2021
Zmluva o spolupráci
104/2021/TnUAD
600,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Marec 2021
Dohoda o laboratórnej praxi
029/2021/TnUAD
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2018
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
031/2018/TnUAD
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2016
Zmluva o praktickej výučbe
006/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
039/2016/TnUAD
0,00 € Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb kontroly a čistenia komínov
055/2022/TnUAD
2 316,00 € VSMAR, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne