Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2016
Poistná zmluva - PZP Peugeot partner
143/2016/TnUAD
0,00 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. December 2016
Poistná zmluva – PZP VW Jetta
144/2016/TnUAD
81,75 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. December 2016
Poistná zmluva – PZP Volkswagen Passat
146/2016/TnUAD
95,20 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. December 2016
Poistná zmluva – PZP Citroen Berlingo
147/2016/TnUAD
76,65 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. December 2016
Poistná zmluva – PZP Pongratz LPA 206 U
148/2016/TnUAD
8,55 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Apríl 2018
Poistná zmluva – povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu – VW CARAVELLE
029/2018/TnUAD
133,45 € Wüstenrot poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. December 2022
Zmluva o spolupráci
184/2022/TnUAD
0,00 € WOOs, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Jún 2017
Dohoda o spolupráci
060/2017/TnUAD
0,00 € WILI HOLDING, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Júl 2014
Zmluva o poskytnutí služieb „Grafická príprava a tlač zborníkov, metodík a sylabov“
105/2014/TnUAD
3 477,24 € WEBPRINT,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2023
Zmluva o nefinančnej podpore č. 308/2023
308/2023/TnUAD
0,00 € WEBfly, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Jún 2015
Kúpna zmluva
067/2015/TnUAD
47 982,00 € Waters Gesellschaft m.b.H. organizační složka Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
080/2024/TnUAD
9 180,00 € Vzdelávacie centrum Education Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2015
Zmluva o poskytnutí služby
013/2015/TnUAD
0,00 € Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2014
Zmluva o dielo
041/2014/TnUAD
0,00 € Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského s.r.o.(V.A.J.A.K. s.r.o.) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Júl 2014
Zmluva o dielo
098/2014/TnUAD
3 500,00 € Vzdelávacia akadémia J.A. Komenského s.r.o. (V.A.J.A.K. s.r.o.) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Apríl 2024
Rámcová zmluva o spolupráci pri výskumnej činnosti
055/2024/TnUAD
0,00 € Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. August 2017
Rámcová zmluva o spolupráci a provádení smluvního výskumu č. VUT: 30153/2017/00
082/2017/TnUAD
0,00 € Vysoké učení technické v Brne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2021
Zmluva o partnerstve
167/2021/TnUAD
0,00 € Vysoká škola DTI, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Marec 2017
Dohoda o spolupráci
016/2017/TnUAD
0,00 € Výskumný ústav textilnej chémie – CHEMITEX, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Apríl 2014
Zmluva o spolupráci v rámci transferu odbornosti do praxe
051/2014/TnUAD
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav chemických vlákien,a.s., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne