Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2016
Rámcová dohoda o spolupráci pri výskumnej činnosti
016/2016/TnUAD
0,00 € Ústav materiálového výskumu SAV Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Február 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve
015/2013/TnUAD
0,00 € Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. September 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve/ 056/2010/2.1/OPVaV/D04
056/2010/TnUAD
0,00 € Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Marec 2018
Dodatok č. 4 k zmluve o zriadení spoločného pracoviska uzatvorenej dňa 21.03.2001
024/2018/TnUAD
0,00 € Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Február 2013
Rámcová dohoda na dodávku hovädzieho mäsa pre ŠJ TnUAD
011/2013/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2013
Rámcová dohoda na dodávku bravčového mäsa pre ŠJ TnUAD
013/2013/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Február 2013
Rámcová dohoda na dodávku hydinového mäsa pre ŠJ TnUAD
016/2013/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. August 2012
Kúpna zmluva
102/2012/TnUAD
0,00 € URBÁNEK – mäso – lahôdky spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Február 2013
Dodatok č. 2 k Dohode zo dňa 29. 3. 2010 o podieľaní sa na nákladoch za spotrebu elektrickej energie, vykurovania, vodného, stočného, odvode dažďovej vody a údržbe, čistení, posype prístupovej komunikácie
008/2013/TnUAD
Doplnená
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
036/2016/TnUAD
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
037/2016/TnUAD
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Jún 2018
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
079/2018/TnUAD
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Júl 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
121/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2021
Zmluva o praktickej výučbe
085/2021/TnUAD
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Marec 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
033/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Apríl 2021
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou
052/2021/TnUAD
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. November 2018
Zmluva o spolupráci č. 2018/FiFUK
145/2018/TnUAD
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Júl 2018
Poistná zmluva
092/2018/TnUAD
422,63 € UNIQUA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2023
Rámcová dohoda pre poistenie majetku - 2. etapa
026/2023/TnUAD
6 414,51 € UNIQA pojišťovna, s.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Február 2022
Poistná zmluva č. 9107053209
021/2022/TnUAD
Doplnená
1 690,80 € UNIQA pojišťovna, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne