Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
036/2016/TnUAD
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi uzavretá podľa zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
037/2016/TnUAD
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Jún 2018
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
079/2018/TnUAD
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Júl 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
121/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica Martin Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2021
Zmluva o praktickej výučbe
085/2021/TnUAD
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Marec 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
033/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Apríl 2021
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou
052/2021/TnUAD
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. November 2018
Zmluva o spolupráci č. 2018/FiFUK
145/2018/TnUAD
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Február 2022
Poistná zmluva č. 9107053209
021/2022/TnUAD
Doplnená
1 690,80 € UNIQUA pojišťovna, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Júl 2018
Poistná zmluva
092/2018/TnUAD
422,63 € UNIQUA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Júl 2022
Poistná zmluva
9107053235
179,07 € UNIQA pojisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. December 2013
Poistná zmluva č. 8001043531
177/2013/TnUAD
158,17 € UNIQA poisťovňa,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2015
Poistná zmluva č. 8001077864
151/2015/TnUAD
65,68 € UNIQA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2015
Poistná zmluva č. 8001077878
152/2015/TnUAD
656,80 € UNIQA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2015
Poistná zmluva č. 8001078133
153/2015/TnUAD
32,20 € UNIQA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. August 2018
Poistná zmluva č.8100063355
113/2018/TnUAD
226,14 € UNIQA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Júl 2022
Zamestnávateľská zmluva
104/2022/TnUAD
30,00 € UNIQA dd.s., a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 24 4 816
31/2011/TnUAD
2 004,83 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 24 4 816
32/2011/TnUAD
136,48 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 24 4 816
33/2011/TnUAD
65,65 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne