Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2018
Poistná zmluva
092/2018/TnUAD
422,63 € UNIQUA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2023
Rámcová dohoda pre poistenie majetku - 2. etapa
026/2023/TnUAD
6 414,51 € UNIQA pojišťovna, s.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Február 2022
Poistná zmluva č. 9107053209
021/2022/TnUAD
Doplnená
1 690,80 € UNIQA pojišťovna, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Február 2023
Poistná zmluva č. 9107053279
060/2023/TnUAD
Doplnená
48,63 € UNIQA pojišťovna, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Júl 2023
Rámcová dohoda pre poistenie majetku "projekt CEGLASS"
164/2023/TnUAD
24 895,08 € UNIQA pojišťovna, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Júl 2022
Poistná zmluva
9107053235
179,07 € UNIQA pojisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. December 2013
Poistná zmluva č. 8001043531
177/2013/TnUAD
158,17 € UNIQA poisťovňa,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2015
Poistná zmluva č. 8001077864
151/2015/TnUAD
65,68 € UNIQA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2015
Poistná zmluva č. 8001077878
152/2015/TnUAD
656,80 € UNIQA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2015
Poistná zmluva č. 8001078133
153/2015/TnUAD
32,20 € UNIQA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. August 2018
Poistná zmluva č.8100063355
113/2018/TnUAD
226,14 € UNIQA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Júl 2022
Zamestnávateľská zmluva
104/2022/TnUAD
30,00 € UNIQA dd.s., a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 24 4 816
31/2011/TnUAD
2 004,83 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 24 4 816
32/2011/TnUAD
136,48 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 24 4 816
33/2011/TnUAD
65,65 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Máj 2011
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 24 4 816
36/2011/TnUAD
24,08 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Jún 2012
Rámcová poistná zmluva č. 1/2012, poistenie majetku
087/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Júl 2012
Poistná zmluva č. 24-4-904 Poistenie majetku
097/2012/TnUAD
Doplnená
510,60 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2019
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - poistenie majetku
226/2019/TnUAD
655,64 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Február 2021
Návrh poistnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 70732919
021/2021/TnUAD
15,00 € UNION poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne