Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. November 2015
Poistná zmluva č. 8001078133
153/2015/TnUAD
32,20 € UNIQA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. August 2018
Poistná zmluva č.8100063355
113/2018/TnUAD
226,14 € UNIQA poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Júl 2022
Zamestnávateľská zmluva
104/2022/TnUAD
30,00 € UNIQA dd.s., a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve č. 24 4 816
31/2011/TnUAD
2 004,83 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 6 k poistnej zmluve č. 24 4 816
32/2011/TnUAD
136,48 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Máj 2011
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve č. 24 4 816
33/2011/TnUAD
65,65 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Máj 2011
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 24 4 816
36/2011/TnUAD
24,08 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Jún 2012
Rámcová poistná zmluva č. 1/2012, poistenie majetku
087/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Júl 2012
Poistná zmluva č. 24-4-904 Poistenie majetku
097/2012/TnUAD
Doplnená
510,60 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. November 2019
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - poistenie majetku
226/2019/TnUAD
655,64 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Február 2021
Návrh poistnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 70732919
021/2021/TnUAD
15,00 € UNION poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Júl 2011
poistná zmluva č. 24 -4- 850
57/2011/TnUAD
3 672,05 € Union poist'ovňa a. .s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Február 2017
Nájomná zmluva Premium P2017/009
009/2017/TnUAD
Doplnená
0,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Marec 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
031/2021/TnUAD
0,00 € UNIHERA, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2015
DOHODA o vzájomnej spolupráci
014/2015/TnUAD
0,00 € UniApps, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Máj 2018
Zmluva o fyzioterapeutickej praxi
052/2018/TnUAD
0,00 € Uherskohradišťská nemocnice, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2019
Memorandum o spolupráci
031/2019/TnUAD
0,00 € TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., ZF Group Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Jún 2015
Darovacia zmluva
071/2015/TnUAD
1 000,00 € TRUMPF Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Január 2014
Zmluva o dielo č. 24201S
006/2014/TnUAD
0,00 € TREVYS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Marec 2022
Memorandum o spolupráci
035/2022/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj, Konferencia biskupov Slovenska Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne