Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Jún
2012
Rámcová poistná zmluva č. 1/2012, poistenie majetku
087/2012/TnUAD
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24.
Júl
2012
Poistná zmluva č. 24-4-904 Poistenie majetku
097/2012/TnUAD
Doplnená
510,60 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19.
November
2019
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve - poistenie majetku
226/2019/TnUAD
655,64 € Union poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26.
Február
2021
Návrh poistnej zmluvy pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 70732919
021/2021/TnUAD
15,00 € UNION poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25.
Júl
2011
poistná zmluva č. 24 -4- 850
57/2011/TnUAD
3 672,05 € Union poist'ovňa a. .s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22.
Február
2017
Nájomná zmluva Premium P2017/009
009/2017/TnUAD
Doplnená
0,00 € UNIKONT SLOVAKIA, spol s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29.
Marec
2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
031/2021/TnUAD
0,00 € UNIHERA, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29.
Január
2015
DOHODA o vzájomnej spolupráci
014/2015/TnUAD
0,00 € UniApps, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.
Máj
2018
Zmluva o fyzioterapeutickej praxi
052/2018/TnUAD
0,00 € Uherskohradišťská nemocnice, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25.
Január
2019
Memorandum o spolupráci
031/2019/TnUAD
0,00 € TRW Automotive (Slovakia), s.r.o., ZF Group Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15.
Jún
2015
Darovacia zmluva
071/2015/TnUAD
1 000,00 € TRUMPF Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14.
Január
2014
Zmluva o dielo č. 24201S
006/2014/TnUAD
0,00 € TREVYS, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
Marec
2022
Memorandum o spolupráci
035/2022/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj, Konferencia biskupov Slovenska Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8.
Marec
2022
Memorandum o spolupráci
034/2022/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj mesto Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27.
Marec
2017
Dohoda o spolupráci
031/2017/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13.
Február
2019
Zmluva o zložení zábezpeky do obchodnej verejnej súťaže
049/2019/TnUAD
67 580,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1.
Marec
2019
Dohoda o spolupráci
057/2019/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9.
Máj
2019
Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke
099/2019/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4.
Jún
2019
Zmluva o výpožičke
120/2019/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí grandu číslo 2021/0624
105/2021/TnUAD
2 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne