Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2019
Dohoda o spolupráci
057/2019/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Máj 2019
Zmluva o budúcej zmluve o výpožičke
099/2019/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2019
Zmluva o výpožičke
120/2019/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí grandu číslo 2021/0624
105/2021/TnUAD
2 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2023
Zmluva o združení
015/2023/TnUAD
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2015
Zmluva o dielo
053/2015/TnUAD
2 000,00 € Trenčianske zdravotnícke združenie, o. z. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Január 2015
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 1124/2014
004/2015/TnUAD
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Máj 2017
Zmluva o spolupráci
045/2017/TnUAD
Doplnená
2 040,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. September 2022
Zmluva o spolupráci č. 4
136/2022/TnUAD
0,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 293/22 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
145/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 167/24 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
146/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 345/97 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
147/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 62/97 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
148/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 1019/21 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
149/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. December 2015
Zmluva o dielo 2015-02573D
161/2015/TnUAD
4 730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológii v Púchove Continental Matador Rubber, s.r.o.
20. Január 2016
Zmluva o dielo
004/2016/TnUAD
1 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológii v Púchove MIKON, spol. s.r.o.
1. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
3/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Brestová 6, 821 02 Bratislava
1. Marec 2011
Zmluva o ubytovaní
4/2011/TnUAD
730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Mária Ličková, PhD.
1. Marec 2011
Zmluva o ubytovaní
5/2011/TnUAD
730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
8. Marec 2011
Nájomná zmluva
6/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Štátny pedagogický ústav Bratislava