Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 345/97 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
147/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 62/97 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
148/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. November 2012
Príloha č. 1 k obchodnej zmluve č. 1019/21 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
149/2012/TnUAD
0,00 € Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. December 2015
Zmluva o dielo 2015-02573D
161/2015/TnUAD
4 730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológii v Púchove Continental Matador Rubber, s.r.o.
20. Január 2016
Zmluva o dielo
004/2016/TnUAD
1 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológii v Púchove MIKON, spol. s.r.o.
1. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
3/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Brestová 6, 821 02 Bratislava
1. Marec 2011
Zmluva o ubytovaní
4/2011/TnUAD
730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Mária Ličková, PhD.
1. Marec 2011
Zmluva o ubytovaní
5/2011/TnUAD
730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RNDr. Vladimír Meluš, PhD.
8. Marec 2011
Nájomná zmluva
6/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Štátny pedagogický ústav Bratislava
14. Marec 2011
Zmluva o ubytovaní
10/2011/TnUAD
693,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jaroslav Macalák, CSc.
14. Marec 2011
Zmluva o dielo
11/2011/TnUAD
0,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne RONA, a.s.
6. Apríl 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
18/2011/TnUAD
7 677 563,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
8. Apríl 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
19/2011/TnUAD
180,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Viktor Holubek
11. Apríl 2011
Rámcová zmluva o spolupráci v oblasti výskumu, vývoja a vzdelávania
20/2011/TnUAD
2 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AXSON Central Europe s.r.o.
11. Apríl 2011
Zmluva o dielo
21/2011/TnUAD
5 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne AXSON Central Europe s.r.o.
18. Apríl 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov a poskytovaných službách
22/2011/TnUAD
198,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Denisa Vyzváryová
2. Máj 2011
Dodatok č. 1 k zmluve Č. 014012011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
26/2011/TnUAD
57 052,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
6. Máj 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-CZ-0090-09
23/2011/TnUAD
1 698,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6. Máj 2011
Dodatok č. 1 k zmluve k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-0044-09
24/2011/TnUAD
1 492,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja
6. Máj 2011
D O D A T O K č. 3 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09v znení jej platných dodatkov
25/2011/TnUAD
7 739,50 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Agentúra na podporu výskumu a vývoja