Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. December 2022
Servisná zmluva č. 810876 - rohože
202/2022/TnUAD
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. December 2022
Servisná zmluve č. 810877 - rohože
203/2022/TnUAD
0,00 € Elis Textile Care SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. September 2012
Dodatok č.1 ku zmluve o zabezpečení ubytovania študentov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
126/2012/TnUAD
0,00 € TIME TRADE, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Máj 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
073/2021/TnUAD
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Apríl 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
035/2021/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Apríl 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
036/2021/TnUAD
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov
046/2022/TnUAD
Doplnená
0,00 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a. s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. November 2020
Dohoda o spolupráci
084/2020/TnUAD
0,00 € ECPU, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Jún 2019
Zmluva o organizovaní odborného podujatia
119/2019/TnUAD
Doplnená
1 400,00 € Merck Sharp & Dohme, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. December 2019
Zmluva o organizovaní odborného podujatia
238/2019/TnUAD
1 400,00 € Merck Sharp & Dohme, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Jún 2013
Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania
083/2013/TnUAD
0,00 € ABNKA,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
073/2014/TnUAD
0,00 € MUDr. Miroslav Gavenda praktický lekár pre deti a dorast Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2014
Kúpna zmluva
010/2014/TnUAD
3 500,00 € AFINITA,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Apríl 2020
Zmluva o výkone sezónnych záhradníckych prác v areáloch TnUAD 2002021
021/2020/TnUAD
29 594,88 € Landart s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2022
Zmluva o dielo
187/2022/TnUAD
Doplnená
303 128,72 € landart, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Máj 2023
Zmluva o dielo 2302044
107/2023/TnUAD
34 800,00 € landart, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Marec 2011
Dohoda o podmienkach realizácie poradenských služieb pri verejnom obstarávaní
12/2011/TnUAD
0,00 € Tatra Tender s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí služieb pri verejnom obstarávaní
031/2015/TnUAD
1 200,00 € Tatra Tender s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní
024/2020/TnUAD
Doplnená
0,00 € Tatra Tender s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Február 2022
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb pri verejnom obstarávaní
012/2022/TnUAD
0,00 € Tatra Tender, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne