Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-04816
164/2021/TnUAD
2 000,00 € Fond na podporu umenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04746
139/2022/TnUAD
2 500,00 € Fond na podporu umenia Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Apríl 2019
Memorandum o spolupráci pri realizovaní Projektu
074/2019/TnUAD
0,00 € Inštitút hospodárskej politiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Február 2013
Zmluva o spolupráci
009/2013/TnUAD
0,00 € Občianskej združenie Hudobné aktivity Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
27/2011/TnUAD
0,00 € Mgr. Ján Lichner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
28/2011/TnUAD
0,00 € Mgr. Ján Lichner Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. November 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 27.1.2006
167/2012/TnUAD
Doplnená
54,80 € Diecézna charita Žilina, Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita Ilava Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Január 2012
Dohoda č.4/2011 o podieľaní sa na nákladoch spojených s predmetom nájmu v akademickom roku 2011/2012
011/2012/TnUAD
1 656,00 € Slovenská republika - Obvodný úrad Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. November 2012
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
152/2012/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko – JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Február 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
010/2013/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Martin Bartko – JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Jún 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
079/2013/TnUAD
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr.Martin BARTKO-JUDr.Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. September 2013
Zmluva o právnom zastúpení
114/2013/TnUAD
0,00 € Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO-JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. September 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
132/2013/TnUAD
600,89 € Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO-JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. September 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
133/2013/TnUAD
624,79 € Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO-JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. September 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
134/2013/TnUAD
600,89 € Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO-JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. September 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
135/2013/TnUAD
453,54 € Advokátska kancelária JUDr. Martin BARTKO-JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. December 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
178/2013/TnUAD
4 785,87 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, JUDr. Martin BARTKO -JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Január 2014
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
001/2014/TnUAD
81,46 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, JUDr. Martin BARTKO -JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
042/2014/TnUAD
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr. Martin BARTKO-JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Máj 2014
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
063/2014/TnUAD
0,00 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, JUDr. Martin BARTKO - JUDr. Silvia BARTKOVÁ Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne