Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. November 2016
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva TnUAD
099/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Hospic Milosrdných sestier Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Jún 2017
Zmluva o dielo
067/2017/TnUAD
9 720,00 € CREA: THINK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva č. 053/2022/TnUAD
053/2022/TnUAD
Doplnená
206 772,00 € Škola.sk, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2019
Memorandum o spolupráci
037/2019/TnUAD
0,00 € Adient Slovakia, s.r.o., odštepný závod Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. December 2022
Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. 22120801/MH
201/2022/TnUAD
3 600,00 € MP Profit PB, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Apríl 2017
Poistná zmluva číslo 8-891-010531
041/2017/TnUAD
427,50 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2021
Zmluva o dielo
046/2021/TnUAD
74 483,86 € EF Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2022
Zmluva o dielo č. 116/2022/TnUAD
116/2022/TnUAD
68 318,38 € EF Slovakia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
270/2023/TnUAD
0,00 € LS Royal Mariánske Lázně, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Február 2022
Poistná zmluva č. 9107053209
021/2022/TnUAD
Doplnená
1 690,80 € UNIQA pojišťovna, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. Február 2023
Poistná zmluva č. 9107053279
060/2023/TnUAD
Doplnená
48,63 € UNIQA pojišťovna, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Jún 2022
Zmluva č. 081/2022/TnUAD
081/2022/TnUAD
50 448,00 € Apuen akadémia, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
106/2023/TnUAD
0,00 € Carac, s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí služby
031/2016/TnUAD
0,00 € nebotra project s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, RONA, a.s., Ústav anorganickej chémie Slovenskej Akadémie vied
29. Máj 2012
Kúpna zmluva 0203/ZP/12
081/2012/TnUAD
Doplnená
137 500,00 € SPECION, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Júl 2023
Smlouva o poskytování služby
172/2023/TnUAD
4 685,78 € Grada Publishing, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Október 2019
Memorandum o spolupráci
208/2019/TnUAD
Doplnená
0,00 € Brose Prievidza spol s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 146/2023
146/2023/TnUAD
Doplnená
14 235,04 € FLEXIMONT SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. Júl 2023
Zmluva o dielo č. 168/2023
168/2023/TnUAD
Doplnená
77 234,32 € FLEXIMONT SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. Január 2019
Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
025/2019/TnUAD
10 000,00 € MSM holding, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne