Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2017
Zmluva o preprave a nakladaní s nebezpečným odpadom a/alebo ostatným odpadom
122/2017/TnUAD
0,00 € SE-PRA EKO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. November 2018
Zmluva o preprave a nakladaní s nebezpečným odpadom a/alebo ostatným odpadom
170/2018/TnUAD
7 709,90 € SE-PRA EKO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. November 2019
Zmluva o preprave a nakladaní s nebezpečným odpadom a/alebo ostatným odpadom
230/2019/TnUAD
0,00 € SE-PRA EKO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Apríl 2015
Darovacia zmluva
051/2015/TnUAD
150,00 € HELAGO – SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
061/2015/TnUAD
Doplnená
80 364,00 € PRO EDUCATION International s.r.o. a PRO EDUCATION International LANGUARE EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Máj 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
075/2021/TnUAD
0,00 € Nemocnica arm. Generála L: Svobodu Svidník, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Máj 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
070/2021/TnUAD
0,00 € Vranovská nemocnica, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Máj 2014
Zmluva o spoločnom stravovaní zamestnancov a študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
062/2014/TnUAD
0,00 € Hospital Catering Solutions, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Jún 2016
Zmluva o spoločnom stravovaní zamestnancov a študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
038/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Hospital Catering Solutions, s .r. o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Júl 2018
Zmluva o spoločnom stravovaní zamestnancov a študentov
097/2018/TnUAD
Doplnená
0,00 € Hospital Catering Solutions, s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Október 2019
Zmluva o spoločnom stravovaní zamestnancov a študentov
190/2019/TnUAD
Doplnená
0,00 € Hospital Catering Solutions, s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. September 2019
Poistná zmluva č. 9100196469
180/2019/TnUAD
7 255,84 € Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Marec 2021
Poistná zmluva č. 9100238444
022/2021/TnUAD
1 948,14 € Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. December 2021
Poistná zmluva č. 9101872894 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
210/2021/TnUAD
104,56 € Groiupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Apríl 2022
Poistná zmluva č. 9102022325
050/2022/TnUAD
198,00 € Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Jún 2021
Poistná zmluva č. 9100196402
084/2021/TnUAD
649,38 € Groupama poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Január 2017
Licenčná zmluva
001/2017/TnUAD
66,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2018
Zmluva o dielo
077/2018/TnUAD
97 038,23 € ZPK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Marec 2013
Zmluva o zaistení kurzov čínskeho jazyka
025/2013/TnUAD
1 716,00 € Culture Bridge, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
048/2013/TnUAD
7 389,95 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne