Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
049/2013/TnUAD
1 302,30 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2013
Zmluva o dielo
050/2013/TnUAD
9 451,20 € BAU FACH s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Marec 2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE PROJEKT ITMS 26110230118
032/2014/TnUAD
0,00 € I & Z TENDER,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Apríl 2013
Rámcová dohoda na výrobu obalov pre absolventov TnUAD
057/2013/TnUAD
0,00 € ADITIO,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Február 2015
Rámcová dohoda na výrobu obalov pre absolventov TnUAD
016/2015/TnUAD
0,00 € Aditio,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
19. Marec 2019
Rámcová dohoda
070/2019/TnUAD
7 680,00 € Aditio, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2021
Rámcová dohoda
056/2021/TnUAD
0,00 € ADITIO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí služieb
107/2019/TnUAD
118,80 € CUBS plus, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Jún 2014
Zmluva o poskytnutí služieb „Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie“
089/2014/TnUAD
14 160,00 € STA-KON,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
29. Január 2015
DOHODA o vzájomnej spolupráci
014/2015/TnUAD
0,00 € UniApps, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Január 2015
Darovacia zmluva
003/2015/TnUAD
9 000,00 € AbbVie s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Máj 2016
Kúpna zmluva
029/2016/TnUAD
3 162,96 € I.M.D.K. pekáreň TN, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Apríl 2017
Kúpna zmluva
037/2017/TnUAD
976,74 € I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Apríl 2017
Kúpna zmluva
038/2017/TnUAD
1 435,72 € I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Jún 2018
Kúpna zmluva
080/2018/TnUAD
Doplnená
8 234,49 € I.M.D.K. pekáreň TN, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Apríl 2015
Kúpna zmluva
043/2015/TnUAD
7 291,20 € HW-SW-Tonery s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Január 2019
Zmluva o úhrade za štúdium
008/2019/TnUAD
0,00 € MSM GROUP, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Január 2019
Zmluva o dlhodobej spolupráci
011/2019/TnUAD
0,00 € MSM GROUP, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
31. Marec 2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov
032/2017/TnUAD
1 500,00 € spicybrown s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Máj 2017
Zmluva o poskytnutí služieb
042/2017/TnUAD
12 799,00 € spicybrown s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne