Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2019
Memorandum o spolupráci
030/2019/TnUAD
0,00 € Yanfeng Automotive Interiors Systems, s.r.o. – odštepný závod Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Apríl 2021
Zmluva o štipendijnom programe
054/2021/TnUAD
0,00 € Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o. OZ Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
046/2016/TnUAD
0,00 € Sirnaté lázně, Ostrožská Nová Ves, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. November 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
272/2023/TnUAD
0,00 € Sírnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Marec 2018
Zmluva o spolupráci
021/2018/TnUAD
0,00 € PROGRESA FINAL SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Apríl 2019
Zmluva o dielo
084/2019/TnUAD
214 263,38 € KILLEC stavby, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16. Február 2023
Zmluva o dielo č. 045/2023
045/2023/TnUAD
Doplnená
176 382,32 € KILLEC Stavby, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
076/2014/TnUAD
0,00 € NRG TN, s.r.o. Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
26. Jún 2014
Zmluva o praktickej výučbe
087/2014/TnUAD
0,00 € K – HEALTH, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2021
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení klinickej praxe študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
041/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Medella, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Október 2017
Zmluva o preprave a nakladaní s nebezpečným odpadom a/alebo ostatným odpadom
122/2017/TnUAD
0,00 € SE-PRA EKO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. November 2018
Zmluva o preprave a nakladaní s nebezpečným odpadom a/alebo ostatným odpadom
170/2018/TnUAD
7 709,90 € SE-PRA EKO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. November 2019
Zmluva o preprave a nakladaní s nebezpečným odpadom a/alebo ostatným odpadom
230/2019/TnUAD
0,00 € SE-PRA EKO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. Apríl 2015
Darovacia zmluva
051/2015/TnUAD
150,00 € HELAGO – SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov
061/2015/TnUAD
Doplnená
80 364,00 € PRO EDUCATION International s.r.o. a PRO EDUCATION International LANGUARE EDUCATION & CONSULTING CENTRE s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
28. Máj 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
075/2021/TnUAD
0,00 € Nemocnica arm. Generála L: Svobodu Svidník, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Máj 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
070/2021/TnUAD
0,00 € Vranovská nemocnica, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
12. Máj 2014
Zmluva o spoločnom stravovaní zamestnancov a študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
062/2014/TnUAD
0,00 € Hospital Catering Solutions, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10. Jún 2016
Zmluva o spoločnom stravovaní zamestnancov a študentov Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
038/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € Hospital Catering Solutions, s .r. o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
20. Júl 2018
Zmluva o spoločnom stravovaní zamestnancov a študentov
097/2018/TnUAD
Doplnená
0,00 € Hospital Catering Solutions, s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne