Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Apríl 2019
Zmluva o dielo
078/2019/TnUAD
30 720,00 € INNO, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Máj 2018
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
069/2018/TnUAD
0,00 € Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
057/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2021
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
058/2021/TnUAD
Doplnená
0,00 € Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Február 2014
Kúpna zmluva
020/2014/TnUAD
0,00 € I.M.D.K. BA, s.r.o., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Marec 2015
Rámcová dohoda
028/2015/TnUAD
2 368,68 € I.M.D.K. BA, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Marec 2016
Rámcová dohoda
015/2016/TnUAD
Doplnená
0,00 € I.M.D.K. BA, s.r.o., Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Apríl 2012
Kúpna zmluva
068/2012/TnUAD
10 845,60 € Synektika, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
24. August 2016
Zmluva o poskytovaní služieb
063/2016/TnUAD
17 722,08 € LICHTING SK, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 098/2023
098/2023/TnUAD
Doplnená
191 986,80 € Intersystem EU s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
25. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
025/2023/TnUAD
34 350,00 € Robert Trygve Lee Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. Apríl 2014
Kúpna zmluva
043/2014/TnUAD
0,00 € H.A.J.,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Apríl 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu č. 1121626
090/2023/TnUAD
0,00 € Energie2, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Január 2014
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
002/2014/TnUAD
3 300,00 € VII spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. November 2017
Kúpna zmluva
123/2017/TnUAD
13 500,00 € J.G.Fruit, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Február 2015
Podpora v oblasti vedy a vzdelávania
019/2015/TnUAD
10 000,00 € Amgen Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9. August 2021
Zmluva o poskytnutí služieb pri verejnom obstarávaní
138/2021/TnUAD
Doplnená
11 580,00 € Visions Entertainment, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. December 2020
Zmluva o dodaní špeciálneho laboratórneho zariadenia vrátane nevyhnutných stavebných úprav spojených s jeho umiestnením č. 121/2020/TnUAD
121/2020/TnUAD
Doplnená
8 644 126,80 € ProScience Tech, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Jún 2016
Dohoda o fyzioterapeutickej praxi
042/2016/TnUAD
0,00 € Nemocnica s poliklinikou Revúca, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. September 2012
Zmluva o poskytovaní služieb pri verejnom obstarávaní
129/2012/TnUAD
0,00 € GAVAP, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne