Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2022
Darovacia zmluva
142/2022/TnUAD
4 150,00 € Ing. Maroš Dedinský Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Október 2022
Darovacia zmluva
150/2022/TnUAD
4 150,00 € Ing. Martina Fusková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. Október 2022
Darovacia zmluva
151/2022/TnUAD
4 150,00 € Ing. Daniel Hodoň Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
3. August 2015
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania
088/2015/TnUAD
4 140,00 € DIZAJN, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. November 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
91/2011/TnUAD
4 100,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania
23. Október 2014
Zmluva o poskytnutí služby
163/2014/TnUAD
4 093,20 € ITMG,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. August 2021
Darovacia zmluva
150/2021/TnUAD
4 025,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Maroš Dedinský
12. Október 2021
Darovacia zmluva
165/2021/TnUAD
4 025,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Simona Brigantová
25. Apríl 2012
Nájomná zmluva
065/2012/TnUAD
Doplnená
4 000,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Telefónica Slovakia s.r.o.
21. December 2018
Darovacia zmluva
194/2018/TnUAD
4 000,00 € Nadácia Matador Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Február 2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-18-0062
041/2019/TnUAD
Doplnená
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-21-0057
031/2022/TnUAD
4 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
30. November 2012
Dodatok č. 15 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
171/2012/TnUAD
3 971,30 € Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2013
Zmluva o dielo
029/2013/TnUAD
3 950,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ArREA, s.r.o.
2. Apríl 2012
Dodatok č.11 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
049/2012/TnUAD
3 929,64 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
14. Máj 2012
Dodatok č.11a k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
071/2012/TnUAD
3 929,64 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín
19. December 2022
Poistná zmluva č. 800 402 2542 k rámcovej dohode na poistenie majetku projektu Rozvoj a podpora výskumno-vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS 3 SK č. 800 402 2236
204/2022/TnUAD
3 907,97 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Apríl 2012
Dodatok č.6 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 19.5.2008
061/2012/TnUAD
3 893,59 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne MEDICYT, s.r.o.
22. Máj 2012
Dodatok č. 7 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 22.10.2007
077/2012/TnUAD
3 893,59 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Národná transfúzna služba Slovenskej republiky
13. Máj 2013
Zmluva o dielo na zhotovenie projektu stavby
064/2013/TnUAD
3 840,00 € ArRea, spol. s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne