Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Darovacia zmluva
065/2024/TnUAD
7 140,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. Maroš Dedinský
13. Jún 2024
Darovacia zmluva
135/2024/TnUAD
7 140,00 € Ing. Lukáš Klimek Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Október 2013
Zmluva o poskytnutí služby- zabezpečenie finančného manažéra
142/2013/TnUAD
Doplnená
7 128,00 € Euro Dotácie, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Máj 2017
Zmluva o poskytovaní služieb
051/2017/TnUAD
7 100,00 € HASIL – HD, s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
4. Jún 2018
Zmluva o dielo
076/2018/TnUAD
7 030,00 € Chemosvit Fibrochem, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Október 2013
Zmluva o poskytnutí služieb
141/2013/TnUAD
Doplnená
6 895,20 € Euro Dotácie, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
1. Júl 2021
Poistná zmluva č. 8004018197
120/2021/TnUAD
Doplnená
6 849,92 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
6. December 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
306/2023/TnUAD
6 825,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. Január 2014
Dohoda o úhrade nákladov za opravu strechy
008/2014/TnUAD
6 825,00 € PARI,s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. December 2017
Darovacia zmluva
131/2017/TnUAD
6 810,00 € Ing. Michal Kleščík Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. December 2017
Darovacia zmluva
132/2017/TnUAD
6 810,00 € Ing. Bibiána Bizubová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. December 2017
Darovacia zmluva
133/2017/TnUAD
6 810,00 € Ing. Tomáš Zatroch Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. Január 2019
Darovacia zmluva
021/2019/TnUAD
6 715,00 € Ing. Tomáš Zatroch Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
22. November 2012
Dodatok č. 12 k Zmluve o praktickej výučbe zo dňa 12.9.2005
164/2012/TnUAD
Doplnená
2 227,62 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trenčín Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
2. Apríl 2013
Zmluva o dielo
030/2013/TnUAD
6 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ArREA, s.r.o.
29. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na čiastočné pokrytie cestovných náhrad súvisiacich s výskumno-vzdelávacím pobytom doktorandov na partnerských inštitúciách v rámci projektu Horizont 2020 "Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá"
143/2022/TnUAD
6 500,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ertugrul Varlik
3. August 2015
Zmluva o poskytnutí služieb v oblasti vzdelávania
089/2015/TnUAD
6 476,00 € DIZAJN, n.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Január 2022
Zmluva o spolufinancovaní zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. zmluvy: 1650/2021
007/2022/TnUAD
6 471,60 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Február 2020
Darovacia zmluva
012/2020/TnUAD
6 450,00 € Ing. Alžbeta Bakošová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
8. Apríl 2021
Darovacia zmluva
038/2021/TnUAD
6 440,00 € Ing. Simona Brigantová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne