Centrálny register zmlúv

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Január 2015
Darovacia zmluva
011/2015/TnUAD
5 000,00 € Kia Motors Slovakia s.r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Marec 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-FR-2017-0008
015/2018/TnUAD
5 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
7. Apríl 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D030/2020/13
020/2020/TnUAD
5 000,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. November 2023
Zmluva č. 2023VZDinst015 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
288/2023/TnUAD
5 000,00 € Nadácia Tatra banky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Apríl 2022
Kúpna zmluva DNS č. 19
058/2022/TnUAD
4 976,40 € Henrich Sonnenschein - ITSK Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23. August 2019
Zmluva č. 2019vs074 o poskytovaní daru na účely realizácie projektu
156/2019/TnUAD
4 955,00 € Nadácia Tatra banky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Október 2022
Darovacia zmluva
146/2022/TnUAD
4 825,00 € Ing. Simona Lokšíková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Október 2022
Darovacia zmluva
160/2022/TnUAD
4 825,00 € Ing. Miloš Taraba Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
27. Október 2022
Darovacia zmluva
161/2022/TnUAD
4 825,00 € Ing. Ľuboš Marček Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
11. August 2011
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
69/2011/TnUAD
4 800,00 € Chorvát, spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-23-0018
035/2024/TnUAD
4 800,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
5. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-PL-23-0065
036/2024/TnUAD
4 800,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
17. December 2013
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
178/2013/TnUAD
4 785,87 € ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, JUDr. Martin BARTKO -JUDr. Silvia Bartková Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Október 2022
Darovacia zmluva
153/2022/TnUAD
4 775,00 € Ing. Jana Kuricová Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Marec 2012
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
037/2012/TnUAD
4 743,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
14. Jún 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0156-09 v znení jej platných dodatkov
088/2012/TnUAD
4 743,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
18. December 2015
Zmluva o dielo 2015-02573D
161/2015/TnUAD
4 730,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta priemyselných technológii v Púchove Continental Matador Rubber, s.r.o.
27. Marec 2019
Rámcová dohoda
073/2019/TnUAD
4 723,20 € KASICO, a.s. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
21. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-21-0030
060/2022/TnUAD
4 700,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-SRB-23-0009
106/2024/TnUAD
4 700,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne